Tidning utan omslag: oroväckande beslut från polsk domstol

En domstol i Warszawa har utfärdat en exempellös dom mot tabloiden Super Express. Domstolen har beordrat tidningen att trycka en officiell ursäkt på sin förstasida under 30 dagar efter att tidningen kränkt två välkända kvinnors personliga rättigheter. Dessutom måste tidningen betala 150 000 polska złoty (ca 37 500 euro) i skadestånd. Man uppskattar att den totala kostnaden för tidningen att trycka ursäkten på förstasidan under 30 dagar kommer att uppgå till omkring en miljon euro. Domen är oroväckande då den bryter mot principen om proportionalitet och rättvisa ekonomiska sanktioner.