Ändringar av Polens system för straffarbete

Det polska justitiedepartementet planerar att ändra bestämmelser som skulle göra obligatoriskt straffarbete vanligare. Fram tills nu har sådant arbete, med några få undantag, alltid varit betalt. Enligt den nya ändringen av den verkställande brottsbalken kommer en av lagändringarna att tillåta fler parter att anställa fångar utan lön, inklusive kommersiella företag i vilka den polska statskassan äger aktier, såsom riksjärnvägen. Om en fånge skulle vägra att arbeta kan han eller hon stå inför ytterligare disciplinära åtgärder.