Överträdelseförfarande mot Ungern för segregering av romska skolelever

Europeiska kommissionen (EC) har påbörjat ett överträdelseförfarande mot Ungern för segregeringen av romska skolelever. EC kritiserar förekomsten av segregerade kyrkskolor, och att så många romska barn kategoriseras som funktionshindrade. EC oroas över flera Ungerska lagar och administrativ praxis som lett till att en oproportionerligt stor andel romska barn går i specialskolor för elever med mental funktionsnedsättning eller får segregerad utbildning i vanliga skolor. Ungerska förbundet för medborgerliga rättigheter (HCLU) välkomnar beslutet från Bryssel.