104 berättelser om HBTQ-diskriminering i Italien

Organisationen Arcigay har publicerat sin rapport om IDAHOT 2016. Den innehåller information om 104 incidenter av homo- och transfobi i Italien mellan 17 maj 2015 och 17 maj 2016, och bygger på journalistiska källor om händelser som belysts i media. HBTQ-personer bemöts dagligen med våld, förnedring och intolerans - vilket är anledningen till att situationen i Italien måste förändras omgående. Rapporten uppmärksammar det faktum att det är statens skyldighet att ingripa och hantera vågen av fientlighet mot HBTQ-personer i Italien, men också att uppmana samhället att erkänna HBTQ-rättigheter.