Flera fall av övergrepp på polska vårdhem

Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter har nyligen belyst behovet av att implementera effektiv allmän övervakning i privata vårdhem för funktionshindrade, kroniskt sjuka och äldre i Polen. Vissa vårdhem drivs utan de nödvändiga tillstånden. Media har rapporterat om flera fall av övergrepp på grund av bristande övervakning. Patienter har tvingats ta läkemedel mot sin vilja, spänts fast med remmar, blivit nekade att duscha och tvätta sig, och deras kontakt med omvärlden har begränsats