Hög tid för handling: Belgien måste skydda fångars rättigheter

Efter att Europarådets tortyrkommitté (CPT) publicerat en fördömande rapport uppmanar det Belgiska förbundet för mänskliga rättigheter (Human Rights League, Belgium) den belgiska staten och fackföreningar att återuppta diskussionen om inrättandet av en tjänst som kan skydda fångars grundläggande rättigheter, men också fängelsepersonalens rätt till att strejka. Det är en känslig fråga. De olika parterna måste nå en överenskommelse som äntligen gör det möjligt för Belgien att leva upp till sina internationella skyldigheter och sina fångars rättigheter.