Privat data tillgänglig online på grund av Nederländsk statstjänsteman

En statsjänsteman i Rotterdam har av misstag lagt ut privat information gällande 15 000 nuvarande och 10 000 före detta invånare. Informationen innefattar namn, adresser och personnummer (BSN) från skattefiler. Rotterdams kommun uppger att en anställd ska ha gjort ett misstag. Så snart det uppdagades togs informationen ned från nätet. Statstjänstemannen i fråga hade haft tillgång till datan på sin persondator. När han kopplade upp sin dator till internet blev informationen tillgänglig för allmänheten. Det har ännu inte klargjorts om någon åtgärd har vidtagits mot statstjänstemannen.