Italienska organisationer lär sig utnyttja strategiska rättstvister för samhällsförändring

CILD organiserade nyligen en workshop om hur man kan använda strategiska rättstvister för att arbeta mot samhällsförändring, med särskilt fokus på angelägna frågor i Italien, inklusive diskriminering mot romer och migranter.
Den 28 och 29 november organiserade Italienska koalitionen för medborgerliga rättigheter och friheter (CILD) en workshop, "Introduktion till strategiska rättstvister," med stöd från Open Society Foundations Rättviseinitiativ (Justice Initiative).
Jurister och representanter från flera italienska icke-statliga organisationer (inklusive Progetto Diritti, A Buon Diritto, Diritto di Sapere, Cittadinanzattiva, Antigone, Rete Lenford, Asgi, Arci, Avvocati per Niente, L’altro Diritto) som arbetar med olika människorättsfrågor, såsom rättigheter för HBTQ-personer, migranter och romer samt straffrättsliga frågor, fick ta del av värdefulla insikter från Rättviseinitiativets experter om hur man kan använda strategiska rättstvister för att uppnå samhällsförändring.

Strategiska rättstvister för samhällsförändring

Den första dagen började med en kort överblick av vad strategiska rättstvister innebär och hur de kan användas som verktyg inom italienska sammanhang. Deltagarna diskuterade sedan inverkan som strategiska rättstvister kan ha på policy-, juridisk och samhällsnivå. Experter från Open Society Foundations Rättviseinitiativ gav även tips på hur man kan planera en strategisk rättstvist för att ha så stor inverkan som möjligt.

Workshopens andra dag handlade om hur ett fall kan planeras, med särskilt fokus på den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna: skrivsätt, vad som bör inkluderas, och misstag att undvika.

Efter introduktionen flyttades fokus till hur samhället kan inkluderas i planen för en strategisk rättstvist. Styrkor och svagheter med samhällsengagemang i strategiska rättstvister diskuterades öppet. Experter betonade hur viktigt det är att utforma en kommunikationsplan för att stödja den strategiska rättstvisten.

För att deltagarna skulle få omsätta teorier för strategiska rättstvister i praktiken delade man upp sig i fyra grupper och hanterade fyra konkreta människorättsrelaterade fall: styvbarnsadoption; kriminalisering av tortyr i Italien; diskriminering mot romer genom insamlandet av personliga uppgifter; och diskriminering mot migranter genom den italienska statens misslyckande att erbjuda gratis juridisk assistans.

Ett starkare civilsamhälle

Kommentarer från workshopens deltagare var mycket positiva. Deltagarna hävdade att den hjälpte dem stärka deras kunskap om strategiska rättstvister och utveckla olika synsätt för att se på sina fall—inte bara från en juridisk vinkel men även ur kommunikations- och påverkansperspektiv.

En av workshopens ytterligare effekter var att stärka partnerskapet och samarbetet mellan de olika civilsamhällesorganisationerna, trots att de arbetar inom olika områden. Allt detta för att stärka det italienska civilsamhället och dess kapacitet att uppnå samhällsförändring!