Äpplen, bananer och att bygga en värdepositiv koalition i Europaparlamentet

Omkring 7 av 10 ledamöter i nästa Europaparlament kommer att tillhöra partier som är beredda att upprätthålla EU:s grundläggande värden. Så varför finns det ingen garanti om en värdepositiv koalition?

Föreställ dig att Europaparlamentet drevs av växter istället för människor. I ditt land finns Bananpartiet, Rosmarinpartiet och Kaffepartiet. När Bananpartiets ledamöter åker till Bryssel bildar de en "politisk grupp" med partier från andra länder med liknande idéer. Så bananerna sitter med äpplen och apelsiner i fruktgruppen. Ledamöterna från Rosmarinpartiet går och bildar en örtgrupp med andra örtpartier från andra länder. Och Kaffepartiet går och hittar ett Téparti och ett Varm choklad-parti och sitter med dem i dryckesgruppen.

En blandad kompott

Vad jag menar är att partier på mittenvänstern tenderar att sitta tillsammans i en politisk grupp med andra partier på mittenvänstern, och partier på mittenhögern gör likadant – det gäller partier över hela det politiska spektrumet. Vill du se hela listan? Vi har sammanställt den åt dig här. Här kan du kolla vilket av ditt lands partier som tillhör vilken politisk grupp.

Men det finns ett problem med hur det här funderar. Samtliga av de stora politiska grupperna i Europaparlamentet omfattar partier som har kritiserats av EU för att de attackerat unionens grundläggande värden, såsom pressfrihet eller rättsväsendets oberoende. Och det innebär att om du röstar på en av de äldre politiska grupperna i mainstream är sannolikheten stor att dina representanter samarbetar med partier i andra EU-länder som attackerar dina grundläggande friheter. Så dina bananledamöter samarbetar glatt med en strypfikus som kväver domare i ett annat land.

Det borde vara en självklarhet

Det behöver inte se ut så här. Dina politiska representanter måste inte samarbeta med partier från andra länder som försöker underminera medborgerliga friheter. Istället skulle de kunna kicka ut partier som kränker grundläggande värden och bilda nya koalitioner. Det borde vara en självklarhet med tanke på att omkring 70 procent av ledamöterna i Europaparlamentet kommer att tillhöra partier som verkar beredda att upprätthålla EU:s grundläggande värden.

Förra månaden lanserade vi vår #Vote4Values-valbevakare för 2019. Du kan se vilka politiska grupper som de problematiska partierna tillhör. Du kan ta reda på vilka av ditt lands partier som samarbetar med dem. Du kan även kika på hur värdepositiva ledamöter kan bilda koalitioner som skulle skydda unionens grundläggande värden. Och sedan kan du kontakta kandidaterna som ställer upp i valet och be dem att inte samarbeta med ruttna äpplen från andra länder.