Vår hälsa beror på alla andras – inklusive nyanländas

För att vi ska kunna klara oss igenom pandemin måste vi alla få den vård vi behöver, oavsett var vi bor. Den grekiska regeringen har gjort detta omöjligt för nyanlända som man håller i förvar i läger. Men det behöver inte vara så.

Den rådande pandemin har visat oss att vår hälsa beror på alla andras, personen i såväl huset, som staden och landet bredvid. Vi är alla sammankopplade. Vi kan bara stoppa virusets spridning och hålla varandra trygga om vi ger alla samma vård och stöd, oavsett var de bor.

Detta innefattar personer som lever tätt inpå varandra i trånga utrymmen. Oavsett om det handlar om vårdboenden för äldre eller personer med funktionsvariationer, härbärgen för hemlösa, fängelser, sjukhus eller läger för nyanlända och människor som söker asyl.

Alla vet att för att stoppa virusets spridning måste vi hålla fysiskt avstånd till varandra, tvätta våra händer och isolera oss om vi visar symptom. Men om du befinner dig i ett trångt utrymme kan det vara svårt att vidta dessa försiktighetsåtgärder. Det skapar större risk att viruset sprids. Den grekiska regeringen har gjort det omöjligt för tusentals personer man förvarar i läger att vida dessa åtgärder.

Den grekiska regeringen sätter människor i fara

Dessa personer är män, kvinnor och barn som tvingats fly från sina hem – på grund av krig, svält eller för att de förföljts av sina regeringar. Nyanlända vill ha samma saker som alla vi andra: en trygg plats att bo på, arbete för att kunna försörja sina familjer och ett samhälle och sammanhang att bidra till. Pandemin är ytterligare en påminnelse om vad vi alla har gemensamt.

Den grekiska regeringen håller just nu mer än 20 000 personer i förvar i flyktinglägret Moira. Men lägret är bara byggt för 3 000 invånare. Inne i lägret sover människor i tält och bor i trånga utrymmen. Det är omöjligt att hålla tryggt fysiskt avstånd till andra och personer som visar symptom kan inte isolera sig. Dessutom har regeringen inte försett människorna i lägret med möjlighet att tvätta händerna. Det finns endast en vattenkran per 1 300 personer, och ingen tvål.

Den grekiska regeringens handlande ökar dessutom risken att personer som får viruset avlider. Vi vet att personer som är friska har en betydligt godare chans att överleva viruset. Men många av lägrets invånare har gjort långa och svåra resor för att ta sig hit. De grekiska myndigheterna förser inte lägret med tillräckligt med mat och vatten. Och många av människorna här har levt under dessa förhållanden i månader. Detta innebär att många är vid dålig hälsa. Och dessutom finns det inte tillräckligt många läkare, sjuksköterskor, mediciner eller medicinsk utrustning.

Det behöver inte vara så

Sedan år 2015 har den grekiska regeringen tagit emot mer än 2 miljarder euro från EU för att ta hand om människor som anländer från länder utanför Europa för att söka trygghet. Man hade kunnat använda mer av dessa resurser för att säkerställa humana levnadsvillkor i lägren. Det inkluderar tillräckligt med mat och vatten, läkare och sjuksköterskor, mediciner och utrustning.

Istället för att använda tält kan regeringen tillhandahålla boenden med riktiga väggar. Och istället för att tvinga så många människor att leva i så trånga utrymmen kan regeringen tillhandahålla mer plats. Dessa åtgärder skulle göra det möjligt för människor att hålla fysiskt avstånd, hjälpa stoppa virusets spridning och minska risken att människor som blir sjuka dör. Den grekiska regeringen har börjat vidta en del av dessa åtgärder efter att ha bett EU om mer hjälp, men förändringarna sker alltför långsamt.

Utöver att göra lägren beboliga bör myndigheterna se till att människor inte blir fast där under alltför lång tid. Detta är något som andra europeiska regeringar kan underlätta – t ex genom att välkomna nyanlända till sina länder och hjälpa dem starta ett nytt liv. Tyvärr vägrar många europeiska regeringar att låta nyanlända flytta till sina länder från Grekland.

En för alla – alla för en

Allas vår hälsa beror på alla andras. Det spelar ingen roll var vi bor, våra regeringar bör ge oss den vård och det stöd vi behöver för att hålla oss friska genom pandemin. Det innebär att se till att människor har någonstans att bo, att de kan upprätthålla god hygien och att de har tillgång till förnödenheter och sjukvård. Den grekiska regeringen måste få det att hända i läger som Moira och andra europeiska regeringar bör hjälpa till.