Ny uppmaning från människorättsgrupper när samtal om EU:s upphovsrättsdirektiv knyts ihop

EU:s beslutsfattare bör se till att det nya regelverket om upphovsrätt är förenligt med mänskliga rättigheter och innefattar skydd av yttrandefriheten.

Organisationer som arbetar för mänskliga och digitala rättigheter har skickat ett öppet brev till europeiska beslutsfattare och uppmanat dem att lägga till skydd av mänskliga rättigheter i förslaget om ett nytt Upphovsrättsdirektiv på den digitala inre marknaden genom hela förhandlingsprocessen. Förhandlingsprocessen mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och Europeiska rådet kommer snart att nå sitt slut och representanterna arbetar nu mot en kompromisslösning.

Nödvändiga skyddsåtgärder

Organisationer som arbetar för mänskliga och digitala rättigheter har kritiserat artikel 13 sedan det första utkastet av det nya direktivförslaget publicerades. Vår huvudsakliga farhåga var att det skulle begränsa vår yttrandefrihet och dataskydd genom att introducera en skyldighet att filtrera (det vill säga censurera) för plattformar på nätet.

Även om de senaste månaderna har fört med sig en viss positiv utveckling är de nya versionerna av artikel 13 fortfarande inte förenliga med grundläggande mänskliga rättigheter. För att undvika omåttliga och onödiga begränsningar av medborgares grundläggande rättigheter krävs vissa skyddsåtgärder.

Vi ber EU:s beslutsfattare att se till att den nya bestämmelsen om upphovsrätt är förenlig med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, det dokument som fastslår europeiska medborgares mänskliga rättigheter. Vi har listat två nödvändiga skyddsåtgärder.

1) Insyn

Plattformar på nätet såsom Google, Facebook och Youtube kontrollerar mycket av den information som finns tillgänglig på internet. De har makten att ranka och avlägsna innehåll efter eget behag. Dessa plattformar tjänar internet som det ser ut idag. Under det föreslagna direktivet skulle dessa plattformar kunna fatta beslut om vår yttrandefrihet utan någon som helst insyn eller ansvarsskyldighet.

I de fall då innehåll blockeras eller filtreras är det avgörande att de rättfärdigar sina beslut på ett lämpligt sätt. Dessa beslut bör kunna prövas av en lämplig mekanism för upprättelse för att säkerställa ett starkt skydd av yttrande- och informationsfriheten. Utöver ett alternativ för lösning av tvister skulle EU dessutom kunna erbjuda gratis rättsliga mekanismer över hela EU för lösning av tvister mellan användare, upphovsrättsinnehavare och plattformar på nätet.

2) Undvik automatiserad filtrering och blockering av innehåll

Vi uppmanar EU:s beslutsfattare att undvika att införa en obligatorisk bevakningsskyldighet. Automatiserade filtreringsprogram är ökända för sin höga osäkerhet och kommer sannolikt att fånga upp lovligt material som inte bryter mot upphovsrätten och som är avgörande för den samhälleliga och politiska debatten, såsom parodi eller citation. Slutligen kommer en allmän skyldighet om att bevaka allt som en användare laddar upp på nätet antagligen att leda till begränsningar av yttrandefriheten, då sannolikheten ökar att användare kommer att självcensurera innehåll som riskerar att trigga (bristfälliga) filtreringsprogram.

3) Påföljder

Artikel 13 kommer att ändra nivån av ansvarsskyldighet. Fördelen med detta är att plattformar kommer att straffas om de släpper upphovsrättsskyddat material genom sina system utan ett licensavtal. Den föreslagna lösningen skulle skapa ett incitament för plattformar att vara överdrivet försiktiga och avlägsna allt som kan innebära även minsta rättsliga risk för företaget.

Å andra sidan är det viktigt att se till att det finns rättsliga följder som tar bort incitamentet för plattformar att avlägsna material som inte bryter mot upphovsrätten. Det vi ber om är att plattformar bör vara ansvarsskyldiga för avlägsnandet av lovligt användargenererat innehåll. Detta bör ändra internetjättarnas attityd, och kommer dessutom leda till ett mer effektivt skydd av användares innehåll.

Du kan läsa det öppna brevet här.

Brevet har skrivits under av följande organisationer:

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Association for Progressive Communications

ANSOL - Associação Nacional para o Software Livre

APADOR-CH Romania

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

BlueLink Foundation

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Democracy and Technology (CDT)

Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

COMMUNIA

Electronic Frontier Foundation

Frënn vun der Ënn

Miklos Haraszti, former OSCE Representative on Freedom of the Media

Hungarian Civil Liberties Union

Index on Censorship

Kennisland

Platform for the Defence of Freedom of Information

Rights International Spain (RIS)

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Spanish Internet Users Asociation

The Human Rights League – Belgium

XNet