Ungerska författningsdomstolen drar ut på beslut om CEU och lagar som rör icke-statliga organisationer

Den ungerska författningsdomstolen har skjutit upp sin granskning av huruvida Lex CEU och lagen om insyn i organisationer med utländska medel är förenliga med konstitutionen tills dess att det överträdelseförfarande som initierats av ECJ avslutats.

En fjärdedel av ungerska parlamentsledamöter har inlett förfaranden i författningsdomstolen angående båda frågorna. Det finns ingen deadline för när domstolen måste ha fattat beslut i något av fallen.

Klagomålet som fördes fram av oppositionsledamöter kom upp på agendan i januari år 2018. Trots att domstolen började debattera frågan redan då har inget beslut fattats.

"Författningsdomstolen har beslutat sig för att inte agera domstol. Trots att domstolen bär ansvaret för att skydda de sökandes grundläggande rättigheter vägrar man att fatta beslut angående både det Centraleuropeiska universitetet, vars själva existens hotas, och de icke-statliga organisationer som stigmatiseras för att de tar emot medel från utlandet, tills dess att EU-domstolen levererar en dom i ett fall som inte har något att göra med författningsdomstolens förfaranden. Det finns överhuvudtaget inget rättfärdigande för den här förseningen," uppger HCLU om situationen.

Tillsammans med andra icke-statliga organisationer bojkottar nu HCLU den ungerska civillagen.