#ToObeyOrNotToObey: Teorier om samtycke

Samtyckesteoretiker anser att skyldigheten att lyda lagen endast kan komma från ett frivilligt godtagande. Om man kan visa att vi har gått med på att lyda lagen är deras krav uppfyllt.

Moderna teorier om politisk förpliktelse, det vill säga teorier som söker förklara varför vi har en allmän moralisk plikt att lyda lagen, kan delas in i två kategorier. Transaktionsteoretiker anser att det bör förekomma en moraliskt betydelsefull transaktion mellan dig och staten som fastställer din plikt att lyda. Teoretiker som inte bygger sina argument på transaktion anser att detta inte är nödvändigt – du kan befinna dig i en situation där det är din plikt att lyda lagen även om du inte har gjort något.

Det finns även en tredje grupp. Dessa hävdar att det inte finns någon allmän moralisk plikt att lyda lagen. Vi kommer att diskutera dessa oliktänkande, de så kallade filosofiska anarkisterna, i vår sista artikel. Men låt oss först introducera dig till teorier som menar att vi har starka moraliska skäl att lyda lagen av den enkla anledningen att den är lag – det vill säga, till teorier som argumenterar att vi inte (eller inte bara) borde respektera lagen för att den råkar kräva att vi gör det rätta.

Frivilligt godtagande

Transaktionella teorier hävdar att vår plikt att lyda lagen har att göra med något vi har gjort. Teorier om samtycke hör till den här kategorin. Samtyckesteoretiker anser att vi bör respektera lagen eftersom vi frivilligt har gett vårt samtycke till den på ett eller annat sätt.

Kravet om frivillighet kommer från tron på att människor föds fria och jämlika. Eftersom vi föds fria kan vissa sorters skyldigheter inte påtvingas oss. Samtyckesteoretiker anser att plikten att lyda lagen är en sådan skyldighet, som bara kan komma från frivilligt godtagande. Om det kan bevisas att vi faktiskt har gett vårt samtycke till att lyda lagen är deras krav uppfyllt.

Om vi godtar att samtycke utgör grunden för politisk förpliktelse, finns det då utrymme för visselblåsare? När vi ger vårt samtycke till något är det vanligtvis inte ovillkorligt. Du kan ha gått med på att möta din vän utanför biografen klockan 18.00, men om du på vägen dit bevittnar en olycka och dina kunskaper inom förstahjälpen behövs för att rädda offret skulle du vara rättfärdigad i att inte komma i tid. På samma sätt kan du ha gått med på att lyda lagen, men när du kan rädda liv genom att till exempel avslöja misskötsel av en pensionsfond är ditt beslut att inte lyda den rättfärdigat.

Det stora problemet

Men det finns ett stort problem med teorier som bygger på samtycke. Det är endast väldigt få medborgare i moderna samhällen, typiskt bara de som naturaliserats, som ger sitt uttryckliga samtycke till lagarna i ett land. För att undvika det här problemet har samtyckesteoretiker försökt hävda att våra förfäder i det förgångna kom överens om att grunda en stat och lyda dess lagar. Men detta är inte heller helt tillfredställande. Om vi föds fria och jämlika, hur kan vi då vara bundna av löften som avlagts för flera generationer sedan i vårt ställe?

Vissa samtyckesteoretiker har hävdat att människor ändå ger sitt samtycke, men inte uttryckligen. Du kan gå med på att lyda lagen genom att utföra vissa sorters handlingar (eller försummelser). Upplysningsfilosofen John Locke ansåg att sådana handlingar kan vara att äga land, att bo i ett hus eller att åtnjuta särskilda förmåner som regeringen tillhandahåller. Moderna samtyckesteoretiker hävdar att man ger sitt samtycke genom att till exempel rösta, ställa upp i val och ansöka om pass.

Implicit samtycke

Problemet med den här lösningen, den så kallade teorin om implicit samtycke, är att om du inte har någon aning om att du genom en viss handling eller försummelse ger ditt samtycke till att lyda lagen har du knappast någon skyldighet att lyda den på grund av ditt samtycke. Dessutom måste du för att ditt samtycke ska vara fritt och frivilligt ha möjlighet att vägra att ge det utan att betala ett högt pris. Att vara bosatt i ett land uppfyller ingetdera av kriterierna och man kan hävda att alla andra handlingar misslyckas med att uppfylla minst en av dem.

Om du tycker att teorier om samtycke låter tilltalande föreslår vi att du läser den här boken. Det finns så klart andra teorier som förklarar varför vi bör lyda lagen. Håll ögonen öppna för var nästa artikel, som diskuterar teorier om rättvisa och tacksamhet.