Fängelsepersonalens vårdslöshet kan ha orsakat den italienska fångens död

Oro kvarstår om att Stefano Borriello inte dog av en bakteriell sjukdom, som myndigheterna slutligen uppgav. Många ser hans död som ännu ett i raden av mystiska dödsfall i Italiens fängelser.
Stefano Borriello dog i augusti år 2015 i det italienska fängelset i Pordenone. Enligt utredningen av hans död var orsaken "bakteriell lunginflammation" - men är det verkligen vad som som hände?

Efter åtta månader av tystnad har den allmänna åklagaren i Pordenone äntligen lagt fram sin rapport om Stefano Borriellos död. Den 29-åriga mannen dog plötsligt den 7 augusti 2015, efter att ha spenderat två månader i fängelse.

Till en början släpptes ingen förklaring till hans död, och oro väcktes över likheter med andra mystiska dödsfall i italienska fängelser. Flera har jämfört Borriello med Stefano Cucchi, som avled år 2009.

Att finna de ansvariga

Förra veckan drog den allmänna åklagaren slutsatsen att Borriello hade dött av "bakteriell lunginflammation." Hans uppenbara mål var att kunna arkivera fallet som ett dödsfall orsakat av en icke-behandlingsbar sjukdom, och därmed inte behöva lägga ansvaret på någon.

Advokaten Simona Filippi, som representerar Borriellofamiljen och är Antigones ombudsman, har lämnat in ett klagomål till den allmänna åklagaren. Hon ber om att omständigheterna som ledde till Borriellos död ska belysas och förtydligas.

Den nuvarande förklaringen är uppenbarligen otillräcklig. Hur kan en 29-årig man avlida på grund av en botlig sjukdom med många tydliga symptom, såsom feber och bröstsmärtor, utan att någon uppmärksammar det innan det är försent?

Bakteriell lunginflammation kan botas om det behandlas från de första symptomens utbrott. Stefano Borriello måste uppenbarligen fallit offer för fängelsepersonalens vårdslöshet.

Tyvärr är Stefano Borriellos död inte ett enstaka fall i Italien. Våld mot fångar är fortfarande alltför vanligt, och alltför många dödsfall inträffar. Därför får fallet inte stängas innan de ansvariga parterna har straffats och deras vårdslöshet erkänts som den sanna orsaken till Stefanos död.