'Skicka inte tillbaka flyktingar till Turkiet!' begär nederländsk människorättsgrupp

En nederländsk icke-statlig organisation har vädjat till regeringen att inte skicka tillbaka flyktingar till Turkiet, som inte är ett tryggt tredje land.
"Skicka inte tillbaka flyktingar till Turkiet!" vädjade VluchtelingenWerk Nederland (Nederländska flyktingrådet) till premiärminister Mark Rutte och statssekreterare Klaas Dijkhoff, tidigt i april månad.

"Vi ser återigen att Turkiet skickar tillbaka syrier till krig, och därför måste den planerade förflyttningen av flyktingar från Grekland till Turkiet stoppas," sade VluchtelingenWerk appropå vice premiärminister Lodewijk Asschers bristfälliga uttalanden vid en presskonferens tidigare i månaden.

Avbryt förflyttningar, påbörja utredning

Istället för att skicka tillbaka flyktingar först och utreda överenskommelsen senare borde det omvända vara planen. Därför uppmanar nu VluchtelingenWerk premiärminister Rutte och statssekreterare Dijkhoff att se till att utvisningarna upphör.

Först då kan Amnestys allvarliga upptäckter granskas. Om deras rapporter bekräftas kan det innebära slutet för överenskommelsen mellan EU och Turkiet.

Turkiet inte ett tryggt land

I sitt första uttalande om överenskommelsen mellan Europa och Turkiet hävdade VluchtelingenWerk att Turkiet definitivt inte är ett tryggt tredje land.

Det har redan påpekats att Turkiet skickar tillbaka flyktingar till otrygga länder som Afghanistan, Irak och Syrien. Tillbakaskickandet av flyktingar till krigszoner, vilket nu sker även efter att överenskommelsen har nåtts, tycks ske på större skala än VluchtelingenWerk tidigare misstänkt.