Tv-reporter attackerad under filmning i Bialowiezaskogen i Polen

Journalisten blev misshandlad för att hen filmade ett inslag om skogsavverkningen i Bialowiezaskogen. Avverkningen har förbjudits av både FN och EU-domstolen.

Enligt rapporter i media attackerades en reporter från kanalen Polsat News i Bialowiezaskogen den 29 juli av personer anställda av ett företag som bedriver skogsavverkning i regionen. Journalisten var i behov av läkarvård och vårdades på ett regionalt sjukhus efter misshandeln.

"Vi uppmanar myndigheter för upprätthållande av lag och ordning att genomföra en utredning för att ta reda på detaljerna kring det här fallet och ställa gärningsmännen bakom attacken inför rätta, för att garantera journalisters trygghet i sitt arbete," sade Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) i ett uttalande om attacken den 8 augusti.

Händelserna i Bialowiezaskogen

I mars år 2017 tillät Polens miljöminister omfattande skogsavverkning i Bialowiezaskogen – en av de sista och största kvarvarande urskogarna i Europa. Sedan dess har ett antal demonstrationer organiserats mot avverkningen, och i juni blockerade aktivister avverkningsmaskinerna.

I början av juli, under den 41:a sessionen av Unesco:s världsarvskommitté i Krakow, fattades ett beslut om att omedelbart stoppa skogsavverkning i Bialowiezaskogen. Samma beslut kungjordes i slutet av juli av EU-domstolen, som utfärdade ett förbud mot skogsavverkning i Bialowiezaskogen tills dess att domstolen har genomfört en omfattande utredning av fallet.

Men dessa beslut har i stor utsträckning ignorerats av regeringen, och avverkningsmaskiner används fortfarande varje dag i Bialowiezaskogen. Situationen har blivit extremt spänd mellan demonstranterna och skogshuggarna.

Bialowiezaskogen är hem till ett stort antal växt- och djurarter och är med på Unesco:s världsarvslista.

Journalisters trygghet

HFHR betonar att en attack mot journalister som rapporterar om en offentlig händelse är en drastisk störning av yttrandefriheten och hotar, framförallt, allmänhetens rätt att få information från nyhetsmedier.

Staten har därför skyldigheten att skydda journalister från hot och att noggrant utreda alla våldshandlingar mot medlemmar av media. Det är av avgörande vikt att det inte får förekomma straffrihet för gärningsmän som begått brott mot journalister.

I sitt uttalande klargjorde HFHR att det skulle övervaka myndigheters framsteg inom området: "Helsinki Foundation for Human Rights kommer att bevaka alla vidare åtgärder som statliga myndigheter vidtar som svar på attacken mot journalisten från Polsat News."

En serie attacker

Uttalandet om attacken i Bialowiezaskogen är ännu ett i den serie av officiella HFHR-uttalanden som utfärdats under en kort period med fokus på journalisters arbetsförhållanden och trygghet. Enligt HFHR har trygghetsnivån för journalister som rapporterar om känsliga offentliga händelser (t ex demonstrationer eller protestaktioner) sjunkit avsevärt under de senaste månaderna.

HFHR refererade till våld mot journalister från statliga tv-tjänster som rapporterar om gatuprotester nära Sejm, demonstrationer den 10 juli år 2017 mot åminnelsen av katastrofen i Smolensk, samt restriktionerna som infördes mot journalister i december år 2016.

HFHR skickade även ett brev till överste polischefen om en incident som inträffade under en fotbollsmatch mellan Ruch Chorzów och Goring Łęczna, när poliser förklädde sig som mediearbetare.

I sitt uttalande den 8 augusti bad HFHR återigen deltagare vid offentliga evenemang att respektera närvarande mediearbetares roll och uppgifter vid sådana händelser. Organisationen ber även polisen att utöva försiktighet då man genomför aktioner som skulle kunna uppvigla till våld mot journalister, men att också vidta alla åtgärder som krävs för att förbättra tryggheten för journalister som rapporterar om händelser som utgör en särskild risk för dem.