Nederländska regeringen använder nyhet om säkerhetstjänsten för politisk vinning

Vi kan inte annat än hylla säkerhetstjänsternas arbete och journalisterna som offentliggjorde händelserna. Vad vi avskyr: det faktum att regeringen missbrukade nyheten för politisk vinning.

Respekt för säkerhetstjänsten

"Wow," var vår första reaktion på toppnyheten i tidningarna De Volkskrant och Nieuwsuur tidigare i månaden. Tidningarna redogjorde för hur den nederländska allmänna underrättelse- och säkerhetstjänsten (AIVD) infiltrerade en rysk hackerliga, och kunde observera hur de, in sin tur, hackade den amerikanska regeringen. Det är en imponerande prestation som onekligen förtjänar respekt och lovord.

God grävande journalistik

Avslöjandena är dessutom en stor bedrift för nyhetsjournalistiken. Denna typ av grävande journalistik är särskilt svår. Journalisterna kan inte förlita sig på en enda källa, och det är svårt att bekräfta information. Väldigt ofta uppger personer inblandade i sådana händelser enbart något i stil med "Jag kan varken bekräfta eller förneka det" inför en journalist.

Detta är logiskt, eftersom säkerhetstjänsternas arbetsmetoder är en statlig hemlighet: att läcka dessa är straffbart. Det faktum att journalisterna kunde bekräfta informationen visar att det är ett gott exempel på grävande journalistik.

I vems intresse?

Den första tanken som slår oss är självklart att AIVD avsiktligen läckte informationen, möjligtvis med hjälp av amerikanerna, genom att använda Volkskrant och Nieuwsuur. Positiva nyhetsrapporter om säkerhetstjänsterna är förstås till fördel, särskilt så nära inpå folkomröstningen. Men detta frestande scenario verkar inte helt troligt. AIVD har inget att vinna på att dess arbetsmetoder diskuteras offentligt i sådan detalj. Myndigheten är inte en säkerhetstjänst utan anledning. En sådan läcka kan dessutom få allvarliga politiska konsekvenser för landet och myndigheten själv. Utöver detta visar avslöjandena endast att AIVD kan hacka på ett oerhört effektivt sätt inom det rådande rättsliga ramverket. Varken mer eller mindre.

Ståhej för politisk vinning

Vi hänvisar därför inte till nyhetsartikeln mot bakgrund av folkomröstningen. Det skulle vara en alltför simpel tolkning. Den som använde artikeln för sin egen politiska vinning, för att rättfärdiga (eller "främja", för att citera Nieuwsuur) den nya underrätelse- och säkerhetslagen, var regeringen. Varken inrikesministern eller premiärministern kunde säga något av innehåll om avslöjandena, men båda betonade omedelbart att dessa nya kompetenser är absolut nödvändiga.

Och det tycks underligt, eftersom AIVD:s kompetens att bryta sig in i andra människors datorer inte har något att göra med den nya underrättelse- och säkerhetslagens nödvändighet. Regeringens svar är, särskilt med tanke på bristen på substantiella argument, endast ståhej för politisk vinning.

Artikelförfattare: Rejo Zenger, forskare på Bits of Freedom