När vi står enade trots våra olikheter kan vi begära en regering som tar hand om oss alla

Somliga politiker sprider hat för att distrahera oss från sina misslyckanden i kampen mot covid-19. De hoppas att vi ska vara så upptagna med att skylla på minoriteter att vi inte fokuserar på att begära den vård våra politiker är skyldiga oss.

Det är meningen att våra regeringar ska leda oss genom pandemin på tryggast möjliga sätt. När vi väljer våra ledare genom att rösta fram dem i val ger vi dem makt så att de ska kunna använda den för allas vårt bästa. Men somliga engagerar sig inte politiskt i syfte att agera för allmänhetens bästa. De dras till status och pengar, och gör nästan vad som helst för att få bilda regering och stanna vid makten. Och när de sviker oss gör de nästan vad som helst för att distrahera oss från sina misslyckanden – genom att lägga skulden på andra.

Dessa politiker och deras vänner i media försöker splittra oss och vända oss mot varandra genom att sprida lögner eller desinformation och genom att lägga skulden för den skada som coronaviruset har orsakat på andra. De skyller på personer från andra länder, den kinesiska regeringen, romer, HBTQ-personer eller muslimer. Medan sanningen är att dessa politiker har misslyckats med att fatta de beslut som kunnat stoppa virusets spridning och ge oss den vård vi behöver.

Varför försöker somliga politiker splittra oss?

Under pandemins gång är det möjligt att vi ser antalet nya infektioner och döda stiga, alltför få sjukhussängar och människor som förlorar sina jobb och får det svårt ekonomiskt. Självklart vill allmänheten veta varför detta sker. Till exempel vill vi veta varför läkare inte har tillräckligt med utrustning, varför regeringen inte har testat fler människor, varför barer och restauranger tillåtits förbli öppna så länge och varför vi inte använder våra skattemedel till att stödja människor som har förlorat sina jobb.

Politiker tycker inte om svåra frågor. Men politiker bryr sig om sina väljare. De lyssnar till väljarnas frågor och försöker hitta sätt att besvara dem eller göra ett bättre jobb.

Tyvärr vill politikerna i somliga länder förhindra sina väljare från att fokusera på dessa frågor överhuvudtaget. Istället väljer de att sprida desinformation som lägger skulden på andra människor för att distrahera väljarna från sina egna misslyckanden. Misslyckanden så som korruption – när de gett offentliga medel till sina vänners företag istället för att investera dem i sjukvården. Eller när de använder våra skattepengar för att rädda rika företag istället för att stödja de arbetstagare som just förlorat sina jobb. Eller när myndigheter fattar dåliga beslut då statstjänstemän fått sina jobb genom personliga kontakter istället för erfarenhet och kvalifikationer.

Varför är detta dåligt för oss?

Att sprida lögner som lägger skulden på särskilda grupper splittrar våra samhällen och vänder oss mot varandra. Människor med starka fördomar använder dessa lögner som ursäkt för att kränka, hota eller fysiskt angripa personer i våra samhällen på grund av deras utseende, religiösa tillhörighet eller sexualitet. Detta räknas som hatpropaganda eller hatbrott. Och det är så pass skadligt att de europeiska regeringarna har gått samman och stiftat människorättslagstiftning som kräver att straffen för dessa brott är grövre än för brott som inte motiveras av rasism eller homofobi.

Att behandla människor illa på grund av sådant som deras utseende sliter sönder våra samhällen. Det är svårare för oss att ta hand om varandra och samarbeta när människor blir alltmer misstänksamma mot de som ser annorlunda ut eller pratar ett annat språk.

Många av oss distraheras från att ställa frågor om vad regeringen bör göra och förvirrade över vem vi bör skylla på. Vissa av oss fokuserar på att stoppa rasismen och återuppbygga förtroendet i våra samhällen. Andra, som tror på lögnerna, fortsätter att sprida dem.

Om vi inte litar på varandra, om vi blir splittrade och distraherade, är det svårt för oss att fokusera på att tvinga regeringen att fatta rätt beslut för att ta hand om oss alla. Detta ger de politiker som egentligen inte bryr sig om oss fri lejd att stanna kvar vid makten trots att de gjort ett dåligt jobb.

Vad kan vi göra?

Makthungriga politiker och deras vänner i media som försöker splittra oss och vända oss mot varandra under denna hälsokris sätter oss alla i fara. När de inte gör sina jobb väljer de att vända oss mot varandra så att vi är alltför distraherade för att inse vad som pågår och begära den vård vi har rätt till. Men vi kan fortfarande ställa situationen tillrätta.

När dessa politiker eller mediebolag i syfte att splittra våra samhällen sprider lögner som leder till hatpropaganda och våld begår de brott och bör åtalas. Andra politiker måste våga säga ifrån och fördöma hatbrott. När hatbrott begås av vanliga människor bör dessa också åtalas, och de som har tagit skada måste få stöd. Det är viktigt då det är enda sättet för oss att kommunicera att detta beteende går emot samhällets regler.

Vi kan även göra det svårare för politiker att sprida desinformation. Till exempel kan vi se till att public service-bolagen i varje land är oberoende och har tillräckliga resurser för att rapportera nyheter av god kvalitet. Om vi alltid vet vart vi kan vända oss för att få pålitliga nyheter är sannolikheten mindre att vi kommer förledas av lögner.

Våra ledare har en skyldighet och ett ansvar att ta hand om oss. Om vi går samman trots våra olikheter skapar vi inte bara starkare samhällen där vi tar hand om varandra. Vi kan också tala med en röst för att begära att våra politiker tar hand om oss alla.