Misstänkta i Litauen har svårt att förstå sina rättigheter

En ny studie visar att misstänkta inte förstår sina rättigheter och kan därmed inte nyttja dem fullt ut.
Experter betygsätter begripligheten av rättighetsinformationen som för tillfället ges till brottsmisstänkta i Litauen som medelmåttig. Poliserna och juristerna som Human Rights Monitoring Institute har talat med hävdar att rätten till advokat, rätten till tystnad och andra procedurmässiga rättigheter förklaras för den misstänkta, men förklaringen är full av komplicerat rättsligt språk som är svårt att tyda för en person utan juridisk bakgrund.

Rättighetsinformation

Varje misstänkt måste få information om sina rättigheter innan förhör. Rättighetsinformationen är ett tre sidor långt dokument som beskriver den misstänktas procedurmässiga garantier i långa, komplexa meningar som kan vara inte mindre än fem rader långa. Dokumentet använder även tämligen tekniskt språk och hänvisar läsaren till "förfaranden som beskrivs" i den straffrättsliga koden eller annan lagstiftning på flera ställen.

I genomsnitt får varje misstänkt 15 minuter att bekanta sig med sina rättigheter. De studerar ofta inte dokumentet så noga som de borde, och läser det slarvigt. Nästan hälften av poliserna som intervjuades sade att misstänkta sällan eller aldrig ställde frågor om sina rättigheter.

Poliser vidtar sällan åtgärder för att säkerställa att misstänkta förstår sina rättigheter. Den överhängande majoriteten av poliser som intervjuades vidtog antingen aldrig åtgärder för att se till att misstänkta förstod sina rättigheter, eller gjorde det mycket sällan.

Polisen i Litauen vidtar sällan åtgärder för att se till att misstänkta förstår sina rättigheter, enligt studien. (Bild: Antanas Kaziliūnas)

Informationen måste vara lätt att förstå

"Rätten till information är en viktig del av våra dagliga liv när det kommer till att interagera med myndigheter. För människor som misstänks för brott är rätten till information ytterst viktig, eftersom den gör det möjligt för dem att nyttja alla sina andra rättigheter och säkerställa att deras rätt till en opartisk rättegång respekteras," sade Karolis Liutkevičius, HRMI:s advokat som genomförde studien. "Därför borde information om rättigheter tillhandahållas med enkelt och lättförståeligt språk."

HRMI strävar efter att säkerställa att myndigheterna tillhandahåller begriplig information som människor faktiskt kan använda. I den meningen har institutet, tillsammans med rättsliga och kommunikationsexperter, utvecklat en alternativ, lättförståelig rättighetsinformation, och kommer att arbeta för att detta nya dokument ska bli standard i Litauen.

Läs hela forskningsrapporten här.