Rätten att glömmas åter i rampljuset i Polen

En del av innehållet i Googles autofill-funktion samt förslag som dyker upp bland påföljande sökresultat kan kränka rätten till privatliv.
Oönskat innehåll dyker inte bara upp bland sökresultaten - det kan dessutom föreslås av Googles autofill-funktion medan man fyller i sin sökning.

Ett klagomål om integritet online och Googles webbläsare har nyligen lämnats in till Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR). Den klagande uppger att Googles autofill och sökresultat visade känslig, personlig information om honom när han sökte på sitt eget namn.

Okänslig kommentar

Jan Novak* är en offentlig tjänsteman som är välkänd lokalt på grund av sitt jobb. För flera år sedan publicerade en tidning en artikel online om ett särskilt fall som var kopplat till hans jobb. En läsare lämnade en kommentar under artikeln som avslöjade djupt personlig information om Novaks privatliv.

Kommentaren var inte relaterad till innehållet i artikeln, och gällde inte heller Novaks professionella liv inom public service. En länk till kommentaren blev snabbt ett av de mest populära resultaten för en sökning på Jan Novaks namn. Dessutom innehöll förslagen från Googles autofill- och "liknande resultat"-funktioner personlig information från kommentaren.

Trots att kommentaren raderades från tidningens hemsida lyckades Googles autofill-funktion snabbt hitta informationen.

Efter att Jan Novaks juridiska ombud, som arbetar för HFHR och tog sig an fallet pro bono, kontaktat tidningen gick de med på att ta ner kommentaren från hemsidan, och länken dyker inte längre upp bland sökresultaten för sidan.

Men trots att informationen raderades från källhemsidan lyckades Googles webbläsare snabbt hitta och visa kommentaren från källan bland sina sökresultat för Jan Novaks namn.

Vidare rättsliga åtgärder undveks då Novaks ombud kontaktade Googles kontor i Polen och företaget snabbt uppfyllde Novaks begäran om att radera allt relevant innehåll som genereras av webbläsarens algoritm.

Google åter i rampljuset

Det här är inte första gången som kontrovers uppstår på grund av sökresultat som kränker rätten till privatliv. I ett välkänt fall angående Googles webbläsare dömde EU-domstolen att det under särskilda omständigheter kan vara rättfärdigat att radera vissa hemsidor från sökresultat för att skydda personers privatliv och personliga information. Domen bekräftade den så kallade "rätten att glömmas."

Fallet som hanterades av HFHR visar på att även annat innehåll som genereras av webbläsarens algoritmer, såsom autofill-funktionen, kan komma att bryta mot rätten till privatliv.

* - Namnet har ändrats i artikeln.