'Personer, inte paket': ny rapport om skydd för migranter i Italien

Varje minut tvingas 24 personer fly från sina hem på grund av våld eller förföljelse. En ny rapport granskar implementeringen av internationellt skydd för migranter i Italien.
Den tredje upplagan av "Rapport om internationellt skydd i Italien år 2016" presenterades vid Nationella föreningen för italienska kommuners (ANCI) huvudkontor den 16 november.
Rapporten sammanställdes av en koalition av de viktigaste organisationerna som arbetar med migration: ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes och Servizio Centrale dello SPRAR, i samarbete med UNHCR.

Presentationen modererades av Leonardo Domenici, ordförande för Fondazione Cittalia, som betonade rapportens vikt som utgångspunkt — en objektiv grund för diskussioner om migration. Rapporten beskriver fenomenet migration i sin helhet, men har även ett särskilt tema: migranters mentala hälsa.

Veronica Nicotra, ANCI:s generalsekreterare, poängterade att migration är ett långsiktigt fenomen, och att det därför är nödvändigt att gå från en strategi för att hantera ett nödläge till en plan för en normaliserad situation. Mycket återstår också att göra för att omfördela migranter, både på europeisk och italiensk nivå. I Italien är SPRAR-systemet en utgångspunkt för normaliserad hantering av integration, men det finns fortfarande många sätt det kan förbättras på.

Slutsatser: Europa

Rapportens innehåll presenterades av Mons. Gian Carlo Perego, chef för Fondiazione Migrantes. År 2015 var 65,3 miljoner människor på flykt världen över; av dessa är 21,3 miljoner flyktingar, 3,2 miljoner asylsökande och 40,8 miljoner internflyktingar.

Detta innebär att 24 personer tvingas lämna sina hem för att fly från konflikter, fattigdom, ojämlikhet, markrofferi och instabilitet på grund av terrorattacker och andra typer av våld — varje minut.

Drygt 51 procent av dessa är minderåriga. De länder där flest migranter söker skydd är Turkiet, Pakistan, Libanon och Iran, och deras hemländer är oftast Syrien, Afghanistan, Somalia och Sydsudan.

Omkring 51% av migranter är minderåriga, och de flesta flyr från Syrien, Somalia, Afghanistan och Sydsudan.

De europeiska länder där flest migranter sökte internationellt skydd år 2015 var Tyskland, Ungern och Sverige. Tyskland håller även förstaplatsen år 2016, med Italien på andraplats. Omkring 43 procent av alla ansökningar beviljades någon form av internationellt skydd.

Slutsatser: Italien

Det anlände färre personer till Italien under år 2015 än 2014. Migranterna kom huvudsakligen från Eritrea, Nigeria och Somalia.

SPRAR-systemet rymmer omkring 30 000 personer. Mer än 40 procent av dessa har redan fått någon form av internationellt skydd. Resterande 60 procent väntar på svar.

Enligt rapporten finns det många faktorer som påverkar migranternas mentala hälsa, men de två största är traumatiska upplevelser under resan till Italien samt svårigheter med att integrera sig i ett nytt samhälle.

Rekommendationer

Rapporten avslutas med några rekommendationer till den Europeiska unionen och Italien. EU bör respektera sin skyldighet att hedra flyktingarnas mänskliga rättigheter; man bör göra det lättare att söka internationellt skydd via ambassader i hemlandet; Dublinförordningen bör revideras och EU bör granska hur väl bilaterala avtal följer de mänskliga rättigheternas principer.

Italien uppmanas implementera effektiva kvalitetsstandarder och bevaka SPRAR-programmen.

Inom det italienska systemet finns ett kritiskt behov av att implementera lagar och förordningar som förenklar SPRAR-systemets arbete samt att anta kvalitetsstandarder och bevakningssystem för att kontrollera de tillgängliga programmens effektivitet. Dessutom uppmanar rapporten de personer som arbetar inom kommunikation att sprida korrekt och pålitlig information för att undvika konfliktsituationer i samhället.

'Personer, inte paket'

Matteo Biffoni, borgmästare i Prato och representant för ANCI:s migrationsverk, betonade vikten av att stärka SPRAR-systemet, eftersom det är en av de bästa metoderna på EU-nivå.

"Migranter är personer, inte paket," sade Matteo Biffoni.

Domenico Manzione, representant för inrikesdepartementet, instämde med rekommendationerna, särskilt angående möjligheten att påbörja asylprocessen i ambassader i länder där migrationsfenomenet tar sin början.

Rapporten kommer att presenteras inför Europaparlamentet i Bryssel den 7 december.