Polens mäktigaste präst indragen i anklagelser om korruption

Polens mäktigaste präst har länge haft en nära relation till landets nuvarande ledare, och har fått tiotals miljoner euro i stöd till projekt som drivs av hans stiftelse.

Polens mest välkända präst, Tadeusz Rydzyk, har fått ännu en summa pengar av den polska regeringen till stöd för ett av hans stiftelses projekt – ett geotermiskt verk. Och många oppositionspolitiker och medlemmar av allmänheten undrar återigen om Polens mäktigaste präst dessutom är landets mest korrupta.

Det geotermiska verket kommer att byggas i den polska staden Torun, där Rydzyk även har en kyrka, ett medieuniversitet och andra lokaler kopplade till sin stiftelse. Verket byggs med omkring 6,5 miljoner euro i stöd från regeringen. Det är bara det senaste i raden av projekt som får medel från regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS), vars ledare, Jaroslaw Kaczyńsk, länge haft en nära relation till Rydzyk.

Kyrka och stat förenas

Lokala medier uppskattar att Rydzyks stiftelse, Lux Veritatis, har tagit emot omkring 48 miljoner euro i offentliga medel från PiS-regeringen sedan år 2015. Det är en siffra utöver det vanliga. Medlen har bland annat använts till att finansiera en helgedom, en minneslund och en ny energikälla för ett museum som stiftelsen driver.

Regeringens avkastning på sin investering är avsevärd. I utbyte mot pengar har Rydzyk förvandlat sitt mediaimperium till PiS:s egen megafon. Hans radionätverk Radio Maryja, tv-station TV Trwam och tidning Nasz Dziennik når miljontals människor över hela landet.

Högerextrema politiker och politiska kommentatorer medverkar regelbundet på Rydzyks mediakanaler för att spä på rädsla och ilska över invandrare och HBTQ-personer – två grupper som regeringen använt som syndabockar för egen politisk vinning – och kvinnor.

"Sändningar [via dessa kanaler] på ämnen som rör giftemål och relationer objektifierar regelbundet kvinnor och fråntar dem deras självbestämmande," uppgav den polska kvinnorättsaktivisten Chyżewska-Pawlikowska till OpenDemocracy tidigare i år.

Dessa kanaler erbjuder även utrymme för Rydzyk och regeringen att knyta starkare band till varandra. Strax efter att ha tillträtt som premiärminister år 2017 medverkade Mateusz Morawiecki i en intervju med Rydzyk på Radio Mariya för att utlova sitt stöd till "återkristnandet av Europa". Än mer nyligen gick energiminister Krzysztof Tchórzewski ut på samma radiostation för att prisa planerna på att bygga ett geotermiskt verk, och menade att Rydzyk satte ett gott exempel för resten av landet.

Ett underligt val

Men det nya geotermiska verket i Torun är ett underligt tilltag. Och det faktum att Rydzyks egendomar kommer att vara de som gynnas främst av den värme som verket genererar bidrar inte till en bättre helhetsbild. Men Torun är illa lämpat för ett sådant projekt till att börja med. Salthalten i vattnet under staden är alltför hög, och det skulle behöva värmas upp 130 grader innan det kan användas, vilket i sin tur kräver ett traditionellt kraftverk.

Just nu motsvarar geotermisk energi endast 0,25 procent av Polens totala förnybara energi. Detta beror till stor del på att denna form av energi länge föraktats av polska politiker. Men inte längre. Marek Józefiak, en klimat- och energiaktivist från Greenpeace, påpekar att andra energikällor, såsom sol och vind, är billigare och mer effektiva men "blockeras [ändå] medvetet av PiS-regeringen".

Det blir intressant att se om nyheten faktiskt sätter press på antingen Fader Rydzyk eller PiS-regeringen. Det verkar osannolikt. Men det är ytterligare bevis på korruption inom regeringen, och det kan mycket väl visa sig vara den korruption som utgör det största hotet mot denna och andra populistiska regeringar i regionen.

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.