Bristande skydd för brottsoffer och vittnen i Polen

Lagar som reglerar skyddet av brottsoffer och vittnen i Polen kan vara författningsvidriga. Resultatet? Offer blir åter bedragna - den här gången av regeringen, som tar ifrån dem grundläggande rättigheter och kontrollen över sina egna liv.
Helsinki Foundation for Human Rights har begärt att justitieministern påbörjar en lagstiftande åtgärd angående några av bestämmelserna i lagen om skydd av vittnen och brottsoffer, som kan vara författningsvidriga.

Rapportera ett brott, bli isolerad

Kowalski*-familjen drev ett konsultföretag och arbetade ofta med bolag i öst. När de arbetade mot ett särskilt företag noterade de tecken på pengatvätt. Efter att ha rapporterat det potentiella brottet började Kowalski-familjen motta hot och deras hus sattes i brand.

Polisen beslutade att flytta familjen till en säker plats i en annan stad. Familjen har nu levt i isolering i 8 månader och är förbjudna från att arbeta, studera eller på annat sätt komma i kontakt med omvärlden. Polisen beslutade att göra avkall på skyddsåtgärderna, med största sannolikhet på grund av familjens klagomål om sin nya livsstil. Det fattades aldrig något rättsligt beslut i frågan.

Rättsligt nonsens

I sitt uttalande till justitieministern betonade Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) att lagen om skydd av vittnen och brottsoffer inte garanterar vittnen och offer tillräckligt rättsligt skydd. Dessa personer nekas rätten att vända sig till domstol för att överklaga beslutet att inte erbjuda skydd, till exempel finansiellt.

Istället kan ett vittne eller offer endast ansöka om att få sitt fall omprövat av samma organ som utfärdade det nekande beslutet. Dessutom är det inte säkert att ansökan tas i beaktning överhuvudtaget, om inte omständigheter i fallet förändrats.

"Det är helt annorlunda från lagen om nyckelvittnen, som ger rätten att överklaga skyddet till den allmänna åklagaren," säger Marcin Wolny, en jurist hos HFHR. "Detta innebär att nyckelvittnena, som oftast är ångerfulla brottslingar, har fler rättigheter än offer och vanliga vittnen."

Få skyddsalternativ

Problemet med lagen om skydd av vittnen och brottsoffer är de få skyddsåtgärder som finns tillgängliga för personer som skyddas av polisen. De kan inte byta identitet, och får inte heller genomgå plastikkirurgi. Detta skiljer sig från lagen om nyckelvittnen. Dessutom är det finansiella stödet som beviljas personer i enlighet med lagen om skydd av vittnen och brottsoffer godtyckligt och beror enbart på polischefens välvilja.

"Dessutom nekas brottsoffer och vittnen rättsliga åtgärder i de situationer då de inte är nöjda med skyddsåtgärden," säger Marcin Wolny.

*namnet har ändrats för den här artikeln