Fortfarande ingen separering av media och politik i Polen

Bristen av insyn i förhandlingarna om de nya medieförordningarna har mötts med skarp kritik från civilsamhällesorganisationer och oroade medborgare.
Helsingforsstiftelsen för mänskliga rättigheter har förberett ett juridiskt utlåtande om det nya lagförslagspaketet gällande offentlig media. Lagförslagen kommer att ligga till grund för en ny nationell medietjänst.

Ett antal nya medielagar har röstats igenom i Polen, och kommer att placera offentlig radio och TV under ett nytt nationellt medieråd. Helsingforsstiftelsen för mänskliga rättigheter (HFHR) belyser dessa förordningar och hur de förhandlades fram i sitt senaste utlåtande. Lagpaketet lades fram av parlamentsledamöter snarare än av regeringen, vilket gjorde det möjligt att kringgå offentligt samråd när förordningarna formulerades.

Detta skedde trots att den allmänna opinionen är avgörande, och trots att folket bör ha möjlighet att engagera sig i ändringar av förordningarna gällande offentlig media under de senare stadierna i lagstiftningsprocessen.

"Bristen av offentligt samråd och insyn i förhandlingarna av lagarna är uppenbara garantier för en negativ reaktion till de föreslagna ändringarna, även om enstaka förordningar kan ses som positiva," skriver HFHR i sitt utlåtande.

Demonstranter i Warszawa.

Opolitisk media?

HFHR oroas av det nya paketets allmänna syfte, som varken omnämner pluralism, oberoende, eller offentliga mediers opolitiska uppdrag. Avsaknaden av förbud mot hatpropaganda är oroväckande, såväl som införandet av flera nya, tvetydiga koncept såsom "nationell tradition" och "patriotiska värderingar."

"Vi ifrågasätter också skyldigheten att sända uttalanden från sejmens talman, senatens talman, och landets president och premiärminister, som nu påtvingas offentlig media. Sådan utvidgning av statens rättigheter leder till tvivel om de offentliga mediernas oberoende. Det vore därför rättfärdigat att begränsa skyldigheten till 'de uttalanden som gäller viktiga, nationella frågor,' som inte bara speglar makthavarnas personliga åsikter," säger Dominika Bychawska-Siniarska, en av HFHRs jurister.

Enligt HFHRs utlåtande misslyckas de nya förordningarna med att bemöta viktiga teknologiska framsteg, särskilt internets växande betydelse. Lagen bör reglera hur offentliga medier arbetar online.