#MeAndMyRights: Mänskliga rättigheter gör oss tryggare

Sedan år 2001 har EU-regeringar nött ner våra mänskliga rättigheter i terrorismbekämpningens namn. Självklart är vi rädda för terrorattacker: ingen vill bli skadad eller dödad. Vi väntar oss att myndigheterna ska vidta åtgärder som gör oss tryggare.
För att vinna fler röster föreslår politiker enkla lösningar som låter bra för allmänheten eftersom de fokuserar på att stärka säkerheten och begränsa våra rättigheter. Varje gång det sker en ny attack tillkännager myndigheterna en ny, strängare policy som innebär ett hinder för våra rättigheter. Men attackerna har inte slutat eller blivit färre. Om något har de blivit vanligare. Enkla, stränga åtgärder fungerar inte. Vi har blivit tvingade att offra våra värderingar och rättigheter. Och i gengäld har vi blivit mindre trygga.

Rättigheter = säkerhet

Liberties har nyligen publicerat en rapport som granskar två terrorismbekämpande åtgärder som är populära bland regeringar i Europa: massövervakning och etnisk profilering. Under de kommande månaderna kommer en ny artikelserie under taggen #MeAndMyRights förklara dessa åtgärder, varför de är kontraproduktiva och hur alternativa åtgärder som är förenliga med standarder för mänskliga rättigheter faktiskt är mer effektiva och mer sannolika att stärka den allmänna säkerheten.

Med massövervakning menar vi det som Edward Snowden avslöjade att spionbyråer i USA och Europa har haft för sig. Det vill säga det faktum att säkerhetstjänster dokumenterar sådant som dina samtal, din e-post, var du befinner dig eller hemsidor du besöker på internet. Med etnisk profilering menar vi när säkerhetstjänster stoppar och kontrollerar en person eller gör en razzia mot någons hem enbart på grund av att personen verkar vara muslim, snarare än på grund av att man har verkliga bevis på att personen i fråga kan ha brutit mot lagen.

Massövervakning fungerar inte

Myndigheter i många länder har använt massövervakning och etnisk profilering i flera års tid. Allt tillgängligt bevis visar på att dessa åtgärder inte hjälper att fånga terrorister eller förhindra terrorattacker. Faktum är att det är tvärtom. De gör oss mer utsatta för angrepp. Till exempel drar massövervakning personal och pengar från traditionella utredningsformer som faktiskt hjälper att stoppa attacker. Etnisk profilering bryter ner förtroendet mellan minoriteter och polisen, vilket gör det svårare för säkerhetstjänsterna att få information som skulle kunna hjälpa att stoppa eller fånga misstänkta.

Våra kommande artiklar förklarar hur regeringar skulle kunna göra oss tryggare om de var villiga att leva upp till sina rättsliga skyldigheter att upprätthålla standarder för mänskliga rättigheter. Vi kommer att djupdyka i frågan om varför massövervakning och etnisk profilering är skadligt för våra samhällen och lönlösa och till och med kontraproduktiva åtgärder i kampen mot terrorism. Vi kommer att förklara hur väletablerade, beprövade terrorismbekämpande metoder som respekterar standarder för mänskliga rättigheter är mer verkningsfulla. Och vi kommer att bryta ner och förklara hur våra regeringar oavsiktligen hjälper terroristorganisationer omvända fler människor till våldsam extremism genom att misslyckas med att ge minoriteter lika rättigheter på hemmaplan, och genom att samarbeta med tyranniska regimer i utlandet. Kort sagt kommer vi att förklara hur mänskliga rättigheter gör oss tryggare.

Om du vill ha mer djupgående information eller vill kolla upp bevisen och forskningen vi hänvisar till kan du läsa hela vår rapport 'Säkerhet genom mänskliga rättigheter' här.