Människorättsförsvarare nya syndabockar i serbisk media

Mediala och propagandaangrepp mot människorättsförsvarare i Serbien sätter deras liv på spel och krymper utrymmet där de kan verka.
Pressfriheten i Serbien har ändrat kurs sedan år 2010. Tillsynsorganisationer bedömde att landets media var "på god väg att bli fri och oberoende," men nu är läget ostadigt.

Yttrandefriheten har nästan fullständigt kollapsat, och medier häver ur sig propaganda riktat mot människorättsförsvarare angående fabricerade anklagelser om att de underminerar staten.

Under nästan två års tid har människorättsförsvarare tvingats utstå ständiga angrepp från media, som till största del stödjer regeringen. Trots att dessa medier tidigare varit privatägda följer de nu övervägande statens policy. Under den senaste tiden har människorättsförsvarare demoniserats på förstasidor och i TV-program. Även deras arbete granskas allt oftare.

'Destabiliserar Serbien'

I media beskrivs kritiska röster som angrepp mot offentliga tjänstemän — angrepp som ifrågasätter regeringens stabilitet och utsätter premiärministern och hans familj för livsfara.

Den senaste kampanjen har försökt visa på att medel som utländska stiftelser, regeringar och ambassader tillhandahåller människorätts- och medieorganisationer används mot den serbiska regeringen i ett försök att skapa kaos i landet. Än mer oroande är det faktum att vissa offentliga tjänstemän stödjer dessa anklagelser i sina uttalanden:

"Det är oacceptabelt att retoriken mot människorättsförsvarare i ett EU-kandidatland försöker stigmatisera dem som brottslingar som arbetar för utländska intressen med ett enda mål: att destabilisera Serbien," säger Goran Miletic, programchef för Västra Balkan.

Den vinklade informationen förvirrar och skrämmer folket. Människorättsförsvarare som anklagas för handlingar mot staten berövas sina rättigheter, särskilt till skydd från propaganda och hatiskt förtal. Deras ansikten visas i TV-program och tidningar som beskriver dem som brottslingar som försöker destabilisera landet. I den atmosfär som skapats fruktar de anklagade för attacker och vedergällning.

"I den här typen av atmosfär svartlistas automatiskt alla organisationer som arbetar med att utreda korruption, statsmekanismers ansvarsskyldighet, eller fall av diskriminering mot minoriteter, och deras arbete och slutsatser ogiltigförklaras," tillade Miletic.

Skydda människorättsförsvarare

Civil Rights Defenders fördömer dessa mediala angrepp på människorättsförsvarare, och kräver ett omedelbart slut på falska påståenden som sätter människorättsförsvarares liv i fara och krymper utrymmet där de kan verka. Många av de anklagade är Civil Rights Defenders partner i Serbien.

Vi kräver att den serbiska regeringen garanterar att man kommer säkra yttrandefriheten och, framförallt, skyddar människorättsförsvarare från hatiskt förtal och propaganda i Serbien.