Dags att sluta diskriminera: alla familjer är lika värda

Som svar på litauiska politikers arbete för att begränsa den rättsliga definitionen av konceptet "familj" har tre icke-statliga organisationer samordnat en samhällskampanj med slogan "Alla familjer är lika värda." Skriv under namninsamlingen idag!
Julita, ensamstående mamma; mormor Tamara, som uppfostrade sitt barnbarn på egen hand; Julija och Gintarė, två tjusiga damer som lever tillsammans; dessa och många andra litauiska familjer har gått med på att dela med sig av sina berättelser genom "Laisva LT."

Samhällskampanjen bjuder in människor att skriva under en namninsamling som sedan kommer att skickas till medlemmar i det litauiska parlamentet. Syftet med kampanjen är att uppmana parlamentsledamöter att ställa sig emot den föreslagna ändringen av konstitutionen, som skulle fastställa att familjestatus endast kan komma av äktenskap och bygger på "fader- och moderskap."

En familjemodell för alla

Enligt Institutet för bevakning av mänskliga rättigheter, Litauiska centret för mänskliga rättigheter och Förbundet för homosexuella i Litauen — de tre organisatörerna bakom kampanjen — är lagändringen som föreslagits diskriminerande, och politiker lägger sig på ett olämpligt sätt i privat- och familjelivet.

I Litauen har debatten om vad en familj kan bestå av rasat under nästan ett årtionde. Så länge sedan som år 2011 beslutade författningsdomstolen att konstitutionen skyddar både de familjer som bygger på äktenskapsrelationer och de som inte gör det, samt noterade vidare att förhållandets natur är betydligt viktigare än dess form.

Initiativet drivs av politiker som är missnöjda med det ovannämnda beslutet, och är deras andra försök att skriva om konstitutionen för att omdefiniera konceptet familj på ett snävare sätt, så att enbart traditionella familjer (gifta par med barn) kan åtnjuta konstitutionellt skydd. Parlamentet godkände lagändringen under dess första uppläsning i juni, men två omröstningar med stöd från minst 95 (av 141) parlamentsledamöter krävs för att förslaget ska kunna bli lag.

Trots att Litauen är ett av få EU-länder som inte erbjuder något som helst skydd för samkönade par växer stödet för evenemang såsom Baltic Pride bland dess medborgare. (Bild: Baltic Pride)

Många familjer stängs ute

"Jag blev väldigt ledsen när jag hörde att vissa personer vill göra definitionen snävare i Litauen. Vårt land ser redan nedgång i antal barn, en krympande befolkning, vi har många skilsmässor, ensamma människor, ökande antal självmord — det här steget skulle ytterligare krympa människors fredade zon och lämna en avsevärd del av samhället utanför 'de få utvalda,'" hävdar Elžbieta Latėnaitė, en skådespelerska som gått med i kampanjen. "Man får känslan av, att medan andra länder rör sig framåt genom att expandera familjemönstret som samhällskoncept, fortsätter vi att vela mellan gammalmodiga definitioner."

I och med den nya ändringen är det inte tydligt om ogifta par i stabila, långsiktiga förhållanden, ensamstående föräldrar, mor- eller farföräldrar som uppfostrar sina barnbarn, eller fosterfamiljer skulle få familjestatus. Detta skulle kunna leda till stor rättsosäkerhet, eftersom familjerelationer och relaterade rättigheter samt skyldigheter täcks av fler än 200 rättsakter i Litauen.

Inget skydd för samkönade familjer

Parlamentsledamöterna som är för ändringen försöker inte ens dölja det faktum att ett av de huvudsakliga syftena är att förhindra någon som helst form av rättsligt erkännande för samkönat familjeliv. Litauen är fortfarande ett av få EU-länder som inte erbjuder något som helst rättsligt skydd för sådana familjer.

"Litauen erbjuder inget skydd för sådana familjer. Om du är heterosexuell kan du bara strunta i det mesta av lagstiftningen, men om du är homosexuell förstår du hur viktig den är," menar Julija och Gintarė, ett samkönat par som gått med på att dela med sig av sin familjs berättelse.

Ändringen av konstitutionen planeras inför höstens parlamentssammanträde, men något specifikt datum för debatten har ännu inte tillkännagivits.

Kampanjen är öppen för alla de som är emot diskriminerande initiativ från politiker. Om du vill skriva under namninsamlingen till parlamentsledamöterna, vänligen klicka här!

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.