I Litauen får homosexuella inte ens gifta sig i sagor

En litauisk domstol har beslutat att sagor om samkönade relationer är skadliga för minderåriga och att censur är inom lagens råmärken.
Författaren av barnsagoboken Ett hjärta av bärnsten, Neringa Dangvydė, säger att hon ville berätta för sina läsare om grupper som blir utfrysta och diskrimineras av samhället.

Två av sagorna i hennes bok har homosexuella huvudpersoner - en prins som blir kär i en mörkhyad skräddare och en prinsessa som faller för en skomakares dotter.

Ett hjärta av bärnstens förläggare, det Litauiska Universitet för Utbildningsvetenskap, tog bort boken från hyllorna år 2014 och beskrev den som "skadlig, primitiv och partisk propaganda om homosexualitet."

Universitetet grundade sitt beslut på utsagon av Byrån för Inspektion av Journalistisk Etik som angett att sagor om giftermål mellan samkönade karaktärer kränker bestämmelserna i lagen om skyddet av minderåriga från skadliga effekter av offentlig information.

Aktiv censur

Lagändringen från år 2009 utökade listan av information som anses skadlig för minderåriga och inkluderar nu information som "uttrycker förakt för familjevärderingar [och] uppmuntrar en idé om äktenskap och bildandet av familj som avviker från det som står föreskrivet i Republiken Litauens konstitution och civilrätt."

Två av sagorna i boken har homosexuella huvudpersoner.

Bestämmelsen i fråga har använts för att censurera homosexuellas självförverkligande, till exempel genom att säkerställa att reklam som bjöd in människor till Baltic Pride endast fick sändas efter 23.00, med en varning om att följande information endast var riktad till vuxna.

Inte diskriminering

Författaren har bestridit universitetets beslut i domstol, och menar att bokens spridning hindrades på grund av diskriminering, men Vilnius regionala domstol har inte tagit hennes argument i beaktning.

Rättsinstansen bekräftar den åsikt som uttryckts av Byrån för Inspektion av Journalistisk Etik, och påpekar att "varken konstitutionen eller civilrätten omnämner äktenskap i någon annan form än mellan två personer av olika kön, alltså en man och en kvinna."

Domstolen har inte ens försökt specificera på vilka sätt sagor om samkönade äktenskap kan vara skadliga för minderåriga.