Människorättsgrupper: Kroatisk polis bröt mot lagen under händelser som ledde till flyktingflickas död

Madina Hussiny var sex år gammal när hon för en månad sedan dog vid den serbisk-kroatiska gränsen. Nu har hennes familj väckt åtal mot okända poliser från kroatiska inrikesministeriet.

Familjen uppger att de redan innan olyckan befann sig i Kroatien och hade ansökt om asyl, men att polisen kränkte deras rätt till internationellt skydd genom att istället föra dem till en tågräls och lämna dem med instruktioner om att följa rälsen tills de nådde Serbien. Enligt mammans vittnesmål var Madina inte det enda barnet som kroatisk polis hade försökt skicka tillbaka till Serbien den dagen. Hon hade sällskap av ytterligare fem barn – mellan två och femton års ålder.

Ett olovligt beslut med dödlig utgång

Därför uppger brottsanmälan som lämnades till den kroatiska statsåklagaren den 21 december att de okända poliserna från inrikesministeriet orsakade Madinas död genom försummelse, att de orsakade grova kränkningar av barnets rättigheter, missbrukade sin position och makt och genom omänsklig behandling orsakade familjen allvarlig psykisk smärta och lidande på grund av deras sociala position.

Familjens advokat, Sanja Bezbradica Jelavić, förklarar: "Familjen hade sex barn med sig vid gränsen till Kroatien när de begärde asyl och skydd. Polisen vägrade att iaktta bestämmelserna och flera av dem sa åt familjen att följa järnvägsrälsen och återvända till serbiskt territorium. De avvisade moderns svåra situation och förvägrade henne att spendera natten där, trots att barnen var trötta och kalla, vilket kom att få dödliga följder."

Även människorättsorganisationer förmedlar familjens budskap. De uppger att de gjort en brottsanmälan inte bara för denna familjs skull, utan också för alla andra barn och människor som befinner sig i en liknande situation, så att denna tragedi inte ska återupprepa sig.

Polisen går en 'svår balansgång'

Kroatiska och internationella människorättsorganisationer har slagit larm om gränspolisens beteende under ett drygt års tid. Enligt flyktingar fortsätter gränspolisen att bryta mot både nationell och internationell lagstiftning.

Tajana Tadić från organisationen Are You Syrious säger: "I de tre rapporter som vi publicerade i år har vi visat på de sätt som flyktingar i Kroatien systematiskt nekas tillgång till internationellt skydd, till en sådan utsträckning att flyktingarna som vi pratade med i Šid tror att det inte längre existerar något system för asyl i Kroatien."

Gränspoliser erkänner att polisen inte tillåter flyktingar att ta sig in i Kroatien, men de kallar det avskräckning.

"Det är en fin balansgång mellan avskräckning och att trycka någon tillbaka," varnar Gordan Bosanac från Centre for Peace Studies (CMS). "Å ena sidan visar poliserna genom sin närvaro vid gränsen var den ligger, och på grund av det tror EU att de som inte behöver skydd ger upp alla försök att korsa gränsen. Å andra sidan har vi det faktum att det att trycka tillbaka eller återvända människor som vill söka asyl kränker mänskliga rättigheter och bryter mot lagen."

Han säger att "på grund av bristen på oberoende och effektiv tillsyn av polisens arbete befinner sig poliserna i en orättvist gynnsam ställning, där det är deras ord mot flyktingarnas". Bosanac erinrade sig att de parlamentariska kommittéerna under flera månader inte har tillsatt några medlemmar till civila kommittéer för tillsyn av polis och säkerhetstjänster. Han uppmanade även polisen att publicera inspelningarna från värmekamerorna i sin helhet för att bevisa att familjen inte befann sig på kroatiskt territorium.

Skurkaktigt beteende

Slutligen betonar organisationer att de anser att denna brottsanmälan inte är riktad mot polisen i sin helhet, utan mot särskilda individers oprofessionella beteende.

"Vi är medvetna om att det bland poliserna finns väldigt professionella personer som inte står för sådant agerande och fördömer dessa handlingar. Om denna behandling av flyktingar är den order de fått uppmanar vi dem att göra motstånd. Det ligger även i professionella polisers intresse att detta fall uppklaras så snart som möjligt och att individerna som bär ansvaret straffas," säger Bosanac.

I det här fallet får familjen även stöd från organisationerna Asylum Protection Center (Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila), Are You Syrious och CMS.