Kapten för Sea Watch olovligt gripen, beslutar Italiens högsta domstol

Italiens högsta domstol bekräftade i fredags att Carola Racketes gripande i juni förra året var olovligt. För att undvika liknande misstag i framtiden måste vi reformera det förlegade direktivet om hjälp till olaglig inresa.

De flesta skulle nog hålla med om att vi har en moralisk plikt att hjälpa personer i nöd. Om vi befinner oss på ett tåg och personen bredvid oss får en stroke skulle vi göra vårt allra yttersta för att hjälpa hen. Det är precis vad sjöräddare gör på havet. Men de gör det proaktivt.

Precis som brandmän tar sjöräddare emot nödsamtal och ingriper sedan för att göra vad de kan för att rädda personer vars liv är i fara. Tyvärr har de, till skillnad från brandmän, ofta angripits på grund av sitt arbete.

Högsta domstolen beslutar att Carola Racketes gripande var olovligt

I juni förra året greps Carola Rackete, klimataktivist och kapten för räddningsfartyget Sea Watch 3, efter att ha räddat livet på 52 migranter utanför Libyens kust.

Sea Watch 3:s besättning sökte en trygg hamn att lägga till i, men de italienska myndigheterna vägrade låta skeppet gå i hamn.

I takt med att förhållandena ombord förvärrades beslutade Rackete till slut att gå in på italienska vatten utan tillstånd. Hon blev senare gripen och en utredning om hjälp till olaglig invandring inleddes.

Fyra dagar senare frigavs hon. Domaren ansåg att hennes beslut var rättfärdigat då hon handlade för att rädda människoliv.

I fredags bekräftade Italiens högsta domstol att Rackete aldrig skulle ha gripits.

"Detta är en viktig dom för alla sjöräddningsaktivister!" tweetade Rackete. "Ingen ska behöva åtalas för att ha hjälpt människor i nöd. EU:s direktiv om 'solidaritetsbrott' måste reformeras."

EU-direktivet måste reformeras

Direktivet om hjälp till olaglig inresa som Rackete hänvisar till fastslår att en person som möjliggör olaglig inresa eller transitering bryter mot lagen (klicka här för att läsa direktivet).

Problemet är att direktivet inte skiljer på humanitär assistans och människosmuggling. Det utesluter inte straff för de som agerar utan vinstmotiv.

Liberties har bett EU-kommissionen att göra direktivet förenligt med FN:s tilläggsprotokoll mot smuggling av migranter land-, luft- och sjövägen, som tydligt fastslår att sådant möjliggörande enbart utgör ett brott om det "begås uppsåtligen för ekonomisk eller materiell vinning".

Med andra ord fastslår FN att det krävs ett vinstmotiv för att något skall räknas som smuggling. Till skillnad från tilläggsprotokollet är direktivet om hjälp till olaglig inresa vagt och öppet för olika tolkningar.