Kroatiens kriminalisering och kvarhållande av flyktingar måste få ett slut!

Flyktingar i Kroatien diskrimineras systematiskt på grund av kön och påstått civilstånd, och deras rätt till rörelsefrihet kränks när de hålls kvar i stängda förläggningar.
Initiativet "Welcome!" har publicerat sin rapport "Kriminalisering och kvarhållande av flyktingar" angående situationen för flyktingar som flyttats till det stängda lägret i Ježevo efter att lägret i Slavonski Brod lades ner.

Den 9 maj var Europadagen - en dag att fira det Europa som inte klarat människorättsprovet i och med den pågående humanitära krisen och som misslyckats med att erbjuda skydd till människor som flyr krig. Initiativet "Welcome!" tog tillfället att belysa att flyktingar bemöts med systematisk diksriminering på grund av kön och påstått civilstånd.

Efter mer än en månad - och för vissa nästan två månader - inlåsta och isolerade i Slavonski Brod, flyttades flyktingarna till en förläggning för asylsökande i Ježevo.

Förläggningen i Ježevo liknar till infrastruktur och funktionalitet ett fängelse, med ett oroväckande undantag: fångarna hålls kvar utan att först ha gått igenom den rättsliga processen, med grundläggande rättslig övervakning och skyldighet att betala för boendet.

Begränsning av rörelsefriheten är alltid en åtgärd utformad för individen, och dess rättsliga grunder bör därför kontrolleras strikt. I det här fallet har begränsningen tillämpats kollektivt och automatiskt, utan någon utvärdering av individuella fall och alternativa åtgärder.

Jämlika förhållanden

Enligt både kroatisk och europeisk lagstiftning kan kvarhållning bara rättfärdigas i extremfall, som en sista åtgärd om det inte finns några andra tillräckliga men mindre begränsande alternativ.

Initiativet "Welcome!" bestrider kvarhållandet som en del av ett system som kriminaliserar människor som söker internationellt skydd, och förväntar sig att kompetenta institutioner och organ ska implementera mekanismer som skyddar alla maktlösa, fångna, isolerade och skadade flyktingar.

Med särskilt fokus på situationen beskriven ovan begär initiativet att institutioner erbjuder jämlika förhållanden till alla flyktingar som hölls fångna i lägret i Slavonski Brod. Man begär dessutom att de som hålls i Ježevo omgående tillåts sin rörelsefrihet och placeras i öppna institutioner såsom förläggningarna för asylsökande i Porin.

Här kan du läsa hela rapporten.