Invandrare räddar Italiens pensioner och ekonomi

Nya studier visar att invandrare faktikst gynnar den italienska ekonomin, snarare än att stjäla jobb och sänka löneläget.
Delar av det italienska samhället - och den politiska samhällsklassen - verkar skräckslagna över anländandet av en ny våg invandrare i landet, men ekonomer är inte oroliga. Invandring är inte ett hot mot tillväxt, sysselsättning eller offentliga utgifter, säger de.

Italien är ett land som välkomnar många invandrare och landets nettomigration är positiv. Landet har en befolkning på nästan 60 miljoner, vilket innefattar 5 miljoner lagliga invånare som inte är italienska medborgare. Ekonomers data visar att dessa invandrare har en positiv inverkan på den italienska ekonomin.

Detta är särskilt sant för finansieringen av pensioner. Faktum är att invandrares sociala bidrag täcker 600 000 årliga pensioner. Andra positiva effekter av invandring är deras bidrag till italienska företag. Vart femte italienskt företag har grundats av invandrare, och många andra är beroende av invandring för sin överlevnad. Utlänningars totala bidrag till det italienska välståndet är 125 miljarder euro.

Slå hål på falska myter

Trots dessa betryggande siffror har många fortfarande fördomar om utlänningars inflytande på ekonomin, fastän ekonomer motbevisar dem.

  1. Idén om att "invandrare stjäl våra jobb" är rent ut sagt fel. Tvärtom så ökar inte bara invandringen sysselsättningen i landet, och den drar heller inte ned löneläget. Faktum är att invandring har bidragit till Italiens sociala frammarsch eftersom invandrare accepterar jobb inom marginaliserade och lågavlönade sektorer.
  2. Det sägs också att "invandrare kostar oss pengar", men det stämmer inte heller. I de flesta fall är invandrare unga och sysselsatta. Av de 5 miljoner invandrarna i Italien är 3 460 000 skattebetalare som bidrar till välfärdssystemet.
  3. "Invandrare kommer till Italien för att skörda de sociala förmånerna" är ytterligare en falsk tro. Tvärtom så bidrar invandrare med mer än de tar emot när det beträffar sociala förmåner: år 2014 bidrog utomeuropeiska invandrare med omkring 8 miljarder euro till systemen för sociala förmåner, men tog endast emot 3 miljarder euro genom förmåner och pensioner.

Den enda potentiella kostnaden för invandring är kortsiktig, om invandrare inte integreras. Europeiska samhällen har ett direkt intresse att integrera invandrare så att de kan hitta jobb och boende och bidra till den växande italienska ekonomin.

Läs mer om Open Migrations djupanalys av hur invandrare räddar Italiens ekonomi och pensioner.