Skydda den sista försvarslinjen för ungersk demokrati

Ungerns premiärminister Orbán vill tysta rättighetsaktivister, icke-statliga organisationer som arbetar för demokrati, och utredande journalister. Demokratins och de medborgerliga rättigheternas vänner måste hindra honom: skriv under vår namninsamling.
Ett nytt lagförslag skulle tvinga samtliga ungerska icke-statliga organisationer som tar emot mer än 23 300 euro per år i donationer från utlandet att registrera sig som "utländska agenter" eller riskera att stängas ner.

Medlemmar av Orbáns parti har sagt att de planerar "sopa ut" organisationer som bekämpar korruption samt skyddar miljön, de medborgerliga rättigheterna, och demokratin.

En liknande lag i Ryssland har lett till att dussintals icke-statliga organisationer som arbetar för rättigheter och demokrati tvingats stänga ner då allmänheten vänts mot dem, och banar vägen för ytterligare trakasserier från regeringen. Samtliga EU-regeringar har avlagt löfte om att skydda rättigheter och demokratin. Den här lagen bryter det löftet.

Orbán hoppas att världen är så fokuserad på hans senaste lagstiftning som syftar stänga ner det Centraleuropeiska universitetet att de inte har tid eller energi att göra motstånd mot hans anti-demokratiska lag.

Demokrati fungerar inte utan icke-statliga organisationer. De hjälper säkerställa att regeringar inte bryter mot lagen. De håller folket informerade om hur myndigheterna utövar sin makt och spenderar offentliga medel. Och de hjälper allmänheten organisera sig för att tala till sina politiska representanter med enad röst. Regeringar må inte tycka om allt de får höra, men det är så demokrati fungerar.

Den 26 april kommer Europaparlamentet debattera situationen i Ungern. Gå med oss och uppmana Europaparlamentet att godkänna en resolution som kräver att Orbán drar tillbaka sin anti-demokratiska lag.

Europeiska folkpartiet, den största gruppen i Europaparlamentet, har skyddat Orbán från kritik sedan han kom till makten. Men efter åratal av anti-demokratiska reformer av media, rättssystemet, och konstitutionen börjar de bli mer ovilliga att stå Ungerns ledare bi.

Låt oss sända ett budskap till Europaparlamentet om att den här Putin-liknande, anti-demokratiska lagen inte hör hemma här. Håll sista försvarslinjen för ungersk demokrati!


SKRIV UNDER NAMNINSAMLIGEN HÄR!