Kroatiens icke-statliga organisationer: bevara modellen för stöd av civilsamhällesutveckling

Fler än 400 icke-statliga oganisationer begär att regeringen respekterar den redan etablerade modellen för stöd av civilsamhällesutveckling, institutioner och demokratiska förfaranden.
Icke-statliga organisationer ber den kroatiska regeringen att ompröva sitt beslut att omfördela inkomster från statliga lotterispel för år 2016.

Den etablerade institutionella modellen för civilsamhällesutveckling och systemet för finansiering av civilsamhällesorganisationer i Kroatien föregår med gott exempel och utgör en förebild för andra som söker etablera ett starkt och transparent system för stöd av utveckling.

Detta erkänns i grannländer och det europeiska Medelhavsområdet i stort. Ett antal utländska delegationer har lärt från kroatisk praxis och framsteg, och har sett till det kroatiska systemet när de konstruerat och förbättrat stöd för civilsamhällesutveckling i sina egna länder.

435 klagomål

Regeringens ämbete för icke-statliga organisationer, den nationella stiftelsen för civilsamhällesutveckling, och rådet för civilsamhällesutveckling har alla en viktig roll att fylla. De utgör grunden för de kroatiska organisationernas internationella rykte och trovärdighet när det kommer till frågor om demokratiska framsteg och utveckling av civilsamhället.

Under de senaste 10 åren har Kroatien systematiskt arbetat för att förbättra insynen i hur offentliga medel fördelas bland dessa organisationer, med hjälp av en modell för samarbete mellan beslutsfattare och civilsamhällesorganisationer.

Genom att ändra fördelningen av medel från lotterierna utan en djupgående utvärdering av den inverkan och det inflytande detta kommer att få inom olika områden kommer inte att bidra till högre kvalité i organisationernas arbete i längden. Det kommer inte heller förbättra situationen för de som är mest utsatta i samhället, som ofta förlitar sig på de tjänster som organisationerna erbjuder.

Fler än 435 representanter från olika icke-statliga organisationer har lämnat in individuella klagomål till regeringen med begäran om att den kroatiska modellen för stöd till civilsamhället ska förbli orörd.

Hot mot överlevnad

Civilsamhällesorganisationer som arbetar med demokratisering och utveckling av det civila samhället har drivit många samtida processer för innovativa sociala lösningar, och erbjuder ofta stöd till andra organisationer som arbetar i olika samhällsområden (utbildning, rådgivning, bistånd vid förberedelse och genomförande av projekt med anknytning till nationella och EU-medel).

Att minska medlen innebär ett allvarligt hot, inte bara mot stödsystemet men också mot många organisationer som tillhandahåller konkreta sociala tjänster till samhällets mest utsatta grupper.

Vid en tidpunkt då arbetslösheten är hög bör vi inte glömma att dessa organisationer sysselsätter många, även personer som missgynnas socialt och är svåra att anställa. De icke-statliga organisationerna belyste också i sitt uttalande att organisationer har kunskap och färdigheter nödvändiga i beredningen av projektförslag och utnyttjar alla de europeiska medel de tilldelas för sina projekt, men deltar också i partnerprojekt med lokala myndigheter och andra offentliga institutioner.