HBTQ-migranter i Italien möter fortsatt förtryck och behöver stöd

Förföljda, kränkta och avvisade på grund av sin sexuella läggning: HBTQ-migranter behöver bättre stöd och lämpligt bistånd för att leva normala liv.
I takt med ökande antal flyktingar som anländer till Europa och Italien har situationen för HBTQ-migranter blivit en allt viktigare fråga, som kräver särskild uppmärksamhet och bättre stöd.

HBTQ-migranter utsätts för allvarlig förföljelse i hemlandet, ofta av myndigheterna själva eftersom homosexualitet bestraffas med döden på många platser, men även av sina familjer och vänner. Men förföljelsen slutar inte när de lämnar landet, och många utsätts för förtryck från sina medresenärer.

I Italien är HBTQ-migranter dubbelt förtryckta: på grund av sin status som invandrare, och på grund av sin sexualitet. Det har bildats grupper för att hjälpa de utsatta migranterna. En sådan grupp är Migrabo av Arcigay, som kombinerar två verksamhetområden: bistånd för migranter och bistånd för HBTQ-personer.

Avsevärt behov

Migrabo arbetar med att integrera HBTQ-migranter i det italienska samhället genom att erbjuda moraliskt och psykologiskt men även rättsligt stöd. Många av migranterna som förföljts på grund av sin sexuella läggning är inte medvetna om sina rättigheter. Tjänsterna som erbjuds är fullständigt gratis och anonyma för att värna om migranternas trygghet och integritet.

Antalet HBTQ-migranter är okänt - det är mycket svårt att få tillgång till sådan personlig information - men det finns ett avsevärt behov. Därför är det av yttersta vikt att det finns kvalificerad personal som kan bemöta dessa personer, och väletablerade grupper för HBTQ-migranter över hela landet.