Genombrott för samkönade par i Estland

Estland har brutit med såväl politisk som rättslig tradition och äntligen beslutat att ge tillfällig rätt till uppehållstillstånd för registrerade samkönade partners till estniska medborgare, så att dessa kan leva tillsammans i Estland.

I början av augusti godkände den estniska polis- och gränsbevakningsstyrelsen en ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd från Sarah Raud. Raud är amerikansk medborgare och gift med den estniska medborgaren Kristiina Raud under lagen om registrerat partnerskap.

Par som gift sig i USA nekas tillfälligt uppehållstillstånd i Estland

Sarah och Kristiina Raud gifte sig i USA år 2015 och beslutade sig för att flytta till Estland. Men den estniska polis- och gränsbevakningsstyrelsen vägrade att utfärda ett tillfälligt uppehållstillstånd för Sarah, så paret vände sig till domstol för att hävda sina rättigheter. Förra året meddelade en estnisk domstol det slutgiltiga beslutet: den estniska staten erkände inte parets giftemål som grund för utfärdande av tillfälligt uppehållstillstånd.

Rättstvisten tar ut sin rätt

Trots att Sarah blev tvungen att lämna Estland flera gånger under de följande två åren, vilket innebar känslomässiga såväl som ekonomiska svårigheter, valde paret att ta fallet till domstol en andra omgång för att stå upp för rättvisan, sina rättigheter, sin kärlek och sin familj såväl som för andra par i en liknande situation. Den 5 juni år 2018 registrerade de sitt partnerskap under lagen om registrerat partnerskap, och ansökte på denna grund om tillfälligt uppehållstillstånd för Sarah i hopp om att få laglig rätt att bo och leva i Estland. Det tog den estniska polis- och gränsbevakningsstyrelsen ett helt år att hantera ansökan (istället för en månad, som står föreskrivet i lagen) men de godtog till slut Sarahs ansökan. Man hänvisade då till beslutet som fattats av statsrättens generalförsamling, som erkänner att den del av lagstiftningen som inte ger samkönade partners till estniska medborgare rätt till tillfälligt uppehållstillstånd är grundlagsvidrig.

Positivt resultat för samkönade par i Estland men en europeisk dom kan ta år

Liisa Linna, advokaten som företrädde paret i fallet, hjälpte Sarah och Kristiina att vända sig till Europadomstolen för att få ett juridiskt utlåtande om situationen. Men nyheterna påverkar inte Europadomstolen och det kan ta år innan ett beslut nås.

Kari Käsper, Executive Director för Estonian Human Rights Centre, säger att "Det är positivt att staten har beslutat sig för att behandla samkönade par på ett mer humant och värdigt sätt. Det finns inga skäl att behandla utländska partners i samkönade relationer sämre än de par där båda partners är estniska medborgare."

Kristiina och Sarah uttryckte sin tillfredsställelse över att staten ändrat sin praxis, även om beslutet kommit för sent för dem. "Vi är väldigt glada att den estniska staten har ändrat sin attityd till samkönade par och familjer och att Sarah till slut kunde få rätt att bo i Estland. Dessvärre var processen lång och under vänteperioden levde vi under stor press på grund av osäkerheten och våra oklara framtidsutsikter, och växte ifrån varandra. Så under processens gång beslutade vi oss för att bryta upp."

Lagstiftning som inte implementeras innebär en boost för HBTQ-personer

Även om lagen om registrerat partnerskap antogs i Riigikogu (det estniska parlamentet) den 9 oktober 2014 och trädde i kraft den 1 januari 2016 har Riigikogu fortfarande inte godkänt någon implementerande lagstiftning. Detta innebär att man inte omsatt bestämmelser som specificerar hur lagen om registrerat partnerskap ska implementeras i praktiska vardagssituationer i praktiken.