Orbáns mediaimperium fick grönt ljus – olovligen

Den ungerska konkurrensmyndigheten fattade ett olovligt beslut när man tillät skapandet av Fidesz-partiets mediaimperium, meddelar domstol.

I slutet av 2018 slogs ett stort antal av de ungerska regeringsvänliga medierna samman till den Centraleuropeiska press- och mediastiftelsen (KESMA). På en och samma dag, den 28 november, lämnades 476 mediestationer över till KESMA av sina ägare – som alla råkar vara affärsmän med vänlig inställning till Fidezs-partiet – utan betalning. Stiftelsen hade bildats bara några månader tidigare.

KESMA omfattar numera Retro Radio, den enda nationella kommersiella radiostationen; Origo, en nyhetsportal med stor räckvidd; Lokál, en dagstidning som delas ut gratis i Budapest; och samtliga regionala tidningar. Dessutom tog stiftelsen kontroll över radio- och tv-kanaler med stor offentlig profil samt ekonomi-, sport- och politikmagasin samt kvällstidningar. Detta har lett till att 40 procent av omsättningen från nyhets- och offentlighetssegmentet av den ungerska mediamarknaden nu koncentrerats hos KESMA, vars mediekanaler agerar som megafoner för regeringens propaganda.

"Denna grad av koncentrering leder till en allvarlig förvrängning av mediamarknaden, underminerar pressens mångfald och utgör ett hot mot fri ekonomisk konkurrens," uppger Dalma Dojcsák, chef för projektet om politiska friheter vid HCLU.

Tvivelaktigt anspråk på "allmänhetens intresse"

Ett så stort kluster kräver godkännande från den ungerska konkurrensmyndigheten (HCA). Men den ungerska regeringen klev istället in och utfärdade en order, endast en vecka efter att sammanslagningen kungjorts, om att KESMA:s förvärv av dessa medier betecknas som en fråga av nationell strategisk vikt och därmed utgör ett undantag från konkurrensgranskningen och eventuell påföljande utredning. Efter detta stängde konkurrensmyndigheten ned sin granskning och utfärdade ett lagstadgat intyg som tillät registreringen av transaktionen hos handelsdomstolen.

Sedermera vände sig Szabad Pécs, en lokal nyhetsportal som representeras av Liberties medlemsorganisation Hungarian Civil Liberties Union (HCLU), till domstolen som ett företag som konkurrerar med KESMA och krävde att HCA:s beslut annulleras och att utredningen återupptas. Man bad även domstolen att rådfråga författningsdomstolen, då man menar att regeringens order och lagen som den tar stöd i strider mot den ungerska konstitutionen. Lagen ger den ungerska regeringen makt att besluta att vissa affärstransaktioner bör anses utgöra undantag från konkurrensutredningar. Dessutom applicerade regeringen lagen på ett felaktigt sätt i sin order och motiverade enbart sitt beslut med tre ord: "i allmänhetens intresse".

Den regionala domstolen i landets huvudstad Budapest bekräftade att HCA inte genomfört någon väsentlig utredning och att myndigheten agerat olovligt då man utfärdat det lagstadgade certifikatet utan att hänvisa till regeringens order. Dessutom fastslog domstolen att HCA saknar befogenhet att utfärda sådana certifikat.

Domstol beslutar om ny granskning

Certifikatet från HCA krävdes inte bara för att registrera KESMA:s förvärv av ägandeskap hos handelsdomstolen, utan även för sammanslagningen av de företag som KESMA äger. I september år 2019 slogs elva företag samman till Mediaworks Zrt., det nya flaggskeppet i KESMA:s företagsimperium. Sedan domstolen annullerat certifikatet framstår det nu som att dessa skeenden inte haft rättslig grund.

Domstolen beordrade HCA att genomföra granskningen och att avsluta utredningen med ett motsvarande beslut med lämplig motivering.

HCLU och Szabad Pécs har meddelat att man kommer att informera handelsdomstolen om den bristande rättsliga grunden för sammanslagningarna inom KESMA. Dessutom kommer man att bevaka HCA:s beslut och bestrida det i händelse av att den nya granskningen leder till ännu ett olovligt beslut.