Ny rapport redogör för hot mot rättsväsendets oberoende i Spanien

Den rapport som på Europarådets begäran förberetts av domare och åklagare belyser ett antal potentiella hot mot rättsväsendets oberoende i Spanien.
Rådet för europeiska domare (CCJE) och Rådet för europeiska åklagare (CCPE) har sammanställt en rapport på begäran av Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland. Rapporten har titeln "Motsättningar för rättsväsendets oberoende och opartiskhet i Europarådets medlemsländer."

Rapporten pekar ut ett antal motsättningar som hotar rättsväsendets oberoende i Spanien, som till exempel hur man utser både statsåklagaren och medlemmarna i Rättsväsendets generalråd.

Enligt rapporten innebär tillsättandet av statsåklagaren ett problem, eftersom personen först blir utvald av regeringen, som han eller hon sedan svarar till, men blir officiellt utnämnd av monarken.

Sätter rättssäkerheten på spel

Tillsättandet av medlemmarna i Rättsväsendets generalråd är också problematiskt. Experter har varnat att tillvägagångssättet för utnämnandet av delar av det styrande organet inom rättsväsendet (som både kan disciplinera och befordra domare) också innebär ett hot mot dess oberoende.

Medlemmarna av det här organet tillsätts av parlamentet, genom en kvota enligt överenskommelse mellan de största partierna, vilket, enligt experterna, "innebär ett potentiellt hot mot rättsväsendets oberoende."

Den spanska organisationen Rights International har rapporterat båda problemen till FN och till flera europeiska myndigheter. De har belyst att det här sviktandet av rättsväsendets oberoende också äventyrar rättssäkerheten och de medborgerliga rättigheterna och friheterna. Oberoende rättvisa är grundläggande för att skydda medborgarnas rättigheter.