Policymall för etisk finansiering ska underlätta för civilsamhällesorganisationer

Digital Freedom Fund, Liberties, European Center for Constitutional and Human Rights, European Center for Press and Media Freedom och Ben Wagner har tagit fram en policymall för etisk finansiering för att hjälpa lösa problem gällande NGO-finansiering.

Dokumentet inkluderar en omfattande lista av lösningar till problem kopplade till finansierning av icke-statliga organisationer. Och då etiska frågor kring finansiering ofta leder till problem i icke-statliga organisationers dagliga arbete är förhoppningen att policymallen kan fungera som ett verktyg för civilsamhällesorganisationer runt om i världen.

"Många civilsamhällesorganisationer möter utmaningar i sitt dagliga arbete och behöver finna svar på frågor om hur de kan ta emot medel från företagssektorn, vad som är bästa praxis för att hantera frivilliga donationer, hur icke-statliga organisationer bör/kan hantera medel från stiftelser, offentliga källor eller okända källor. Detta dokument ger tydliga svar på alla dessa frågor," säger Balazs Denes, Executive Director för Civil Liberties Union for Europe.

De ledande organisationerna tog fram listan med möjliga problem och intresseområden och fick under utarbetandet ovärderlig pro bono-assistans från Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP och Cyrus R. Vance Center for International Justice.

Organisationer uppmanas använda och om nödvändigt anta policymallen när de tar fram sina egna verktyg.

Klicka här för att ladda ner mallen (Creative Commons).