Vilka kommissionärsutfrågningar är av vikt för demokratin och de mänskliga rättigheterna?

Idag inleds Europaparlamentets kommissionärsutfrågningar, då alla nominerade till kommissionskollegiet ska grillas. Vi har sammanställt en lista av de utfrågningar som är av störst vikt för demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.

Mellan den 30 september och 8 oktober kommer de som nominerats till Ursula von der Leyens team frågas ut av medlemmar från 18 kommittéer i Europaparlamentet. Varje kommitté får ställa 25 frågor.

I torsdags förra veckan identifierade Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) två fall av jäv. Dessa rör den rumänska kandidaten Rovana Plumb, som nominerats till transportkommissionär, och ungerska László Trócsányi, som nominerats till kommissionär för relationen till EU:s grannländer. Europaparlamentet har rätt att identifiera intressekonflikter gällande samtliga kandidater, vilket är en av anledningarna till varför man hittills bara gett 24 nominerade kandidater grönt ljus att gå vidare till utfrågningsstadiet. (Uppdatering: På måndag morgon granskade JURI de två liggande nomineringarna, men ändrade inte sin ställning och valde att ge avslag till de två kandidaterna. Nu ligger bollen hos von der Leyen, som tillsammans med de rumänska och ungerska regeringarna måste identifiera nya kandidater.)

Samtliga kandidater har redan fått svara på frågor om allt från ekonomiska intressen till policyrelaterade ämnen. Ledamöterna i Europaparlamentet får inte bara fråga ut de nominerade kandidaterna, utan har även rätt att ge avslag till individuella kandidater eller hela kommissionärskollegiet.

Så går utfrågningarna till

De nominerade kommissionärerna får 15 minuter på sig att ge ett inledande uttalande innan de måste svara på 25 frågor, inklusive eventuella följdfrågor. Varje utfrågning avslutas med ett fem minuter långt avslutande uttalande från den nominerade kommissionären.

Efter utfrågningarna får utvalda parlamentariker från var och en av Europaparlamentets kommittéer som deltar i sessionerna rösta. De nominerade måste få två tredjedelars majoritet för att godkännas. Om en nominerad kommissionär inte når tröskeln får de svara på fler frågor skriftligt. Efter att ha utvärderat svaren beslutar utskottsordförandekonferensen om svaren är tillräckliga. Om de inte anses tillräckliga kan parlamentets talmanskonferens (parlamentets ordförande och ledarna för de politiska grupperna) organisera en andra utfrågning. Om kandidaten inte godkänns efter den andra utfrågningen måste han eller hon få enkel majoritet vid en omröstning som omfattar hela kommittén.

Enligt tidsplanen – och under antagandet att von der Leyens nominerade kandidater godkänns – kommer Europaparlamentets talmanskonferens att avsluta utfrågningarna. Ledamöterna kommer sedan att genomföra den slutgiltiga omröstningen under den sammanträdesperiod som inleds den 21 oktober i Strasbourg.

Det nya kommissionärskollegiet planeras tillträda sina poster den 1 november 2019.

Hela listan av utfrågningar hittar du här.

Se utfrågningarna live.

Utfrågningar av särskilt intresse för våra fri- och rättigheter:

Tisdag 1 oktober

14.30-17.30 Ylva Johansson (Sverige) Inrikes frågor; Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

18.30-21.30 Stella Kyriakides (Cypern) Hälsa; Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet; Jordbruk och landsbygdens utveckling

Onsdag 2 oktober

09.00-12.00 Didier Reynders (Belgien) Rättsliga frågor; Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor/Rättsliga frågor; Inre marknaden och konsumentskydd

14.30-17.30 Helena Dalli (Malta) Jämlikhet; Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män/Sysselsättning och sociala frågor; Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Torsdag 3 oktober

18.30-21.30 Margaritis Schinas (Grekland) Skydd av den europeiska livsstilen; Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor/Kultur och utbildning; Sysselsättning och sociala frågor

Dubravka Šuica (Kroatien) Demokrati och demografi; Konstitutionella frågor; Sysselsättning och sociala frågor

Måndag 7 oktober

14.30-17.30 Věra Jourová (Republiken Tjeckien) Värderingar och öppenhet; Konstitutionella frågor/Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor; Rättsliga frågor