Oreglerad invandring fortfarande ett brott i Italien

Den nuvarande lagstiftningen mot oreglerad invandring är inte bara lönlös för staten, men till och med farlig för migranter och asylsökande.
Renzi-regeringen meddelade i början av januari 2016 att kriminaliseringen av oreglerad invandring ska avskaffas. Men regeringen har återigen fördröjt upphävandet, trots att den pågående migrationskrisen gör det till en högst angelägen fråga.

Lagen om kriminalisering av oreglerad invandring antogs år 2009 av Berlusconi-regeringen på initiativ av dåvarande inrikesminister Angelino Alfano.

Enligt lagen är oreglerad invandring brottsligt i Italien och straffas med böter, samt avlägsnandet av invandraren från landet. Detta introducerades som en del av "säkerhetspaketet" och följde på en rad restriktiva åtgärder mot migranter och flyktingar.

Obrukbar och farlig lag

Efter flera år av implementering framstår lagen både som obrukbar för Italien och farlig för migranter. Den har visat sig lönlös och har reducerat varken reglerad eller oreglerad invandring, och är särskilt ohjälpsam eftersom oreglerad invandring ofta är en del av invandringsprocessen.

Inrikesminister Angelino Alfano stod år 2009 bakom lagen som kriminaliserade oreglerad invandring.

Dessutom har lagen heller inte ökat utvisningen av migranter. Domare undviker att applicera lagen då de menar att det skulle hämma italienska domstolar och omåttliga böter skulle förbli obetalda.

Det är en grav orättvisa att den här lagen straffar en människa enbart på grund av hennes nationalitet. Migranter berövas sin fria rörlighet genom att stängas in i häkten och tvångsutvisas.

Lagen försätter även migranter i direkt fara. Då de inte har någon rättslig status tvingas de att arbeta svart, utan krav på minimilön och under ständigt hot om att bli utnyttjade. Det hela leder till liv levda utanför lagen och situationen har kommit att dela samhället.

Lagen dikterar vidare att en person som hjälper en migrant att komma in i Italien kan bli bötfälld eller fängslad. Bestämmelsen har lett till en absurd situation då italienare förbjuds hjälpa invandrare.

Lagen mot oreglerad invandring dikterar att italienare som hjälper en invandrare att komma in i landet kan bli bötfälld eller fängslad.  (Bild: Steve Evans - Flickr/CC content)

Dags att ändra lagen

Så varför finns fortfarande den diskriminerande och farliga lagen? Till och med politiker har erkänt att den är skadlig och obrukbar.

Den fortlever enbart av politiska skäl: Alfano och Renzi hävdar att regeringen inte vill sända fel signaler och vill även undvika att uppmuntra migranter att komma till Italien.

Det är icke desto mindre dags att ändra lagen. Migranter som flyr krig och våld borde inte straffas; de borde ledsagas och skyddas.