Dina rättigheter – solidaritet på havet: en faktabaserad guide till icke-statliga organisationers verkliga arbete

CILD har skapat den lättillgängliga guiden Dina rättigheter – solidaritet på havet som en kontrast till medias förtalskampanj mot icke-statliga organisationer som engagerar sig i sök- och räddningsoperationer för att hjälpa migranter.
Under de senaste månaderna har icke-statliga organisationer och människorättsförsvarare som engagerar sig i sök- och räddningsverksamhet på Medelhavet, och som erbjuder assistans till migranter som anländer till italienska hamnar, utsatts för en aggressiv mediakampanj.

Debatten tog fart efter att medier, politiker och till och med åklagare anklagat icke-statliga organisationer för att stå i maskopi med människohandlare, för att agera som en lockande faktor för migrantbåtar och för att vara ansvariga för de ökade migrationsströmmarna mot Italien.

Dessa är allvarliga anklagelser för vem som helst, men särskilt för människor som engagerar sig för solidaritet. Som en följd av anklagelserna har allmänheten börjat se på icke-statliga organisationer med misstänksamhet och ge dem skulden för migrationsituationen.

Följder av att attackera icke-statliga organisationer

Denna mediaattack, som senare visade sig vara fullständigt ogrundad, var naturligtvis ämnad som en politisk manöver inför framtida val, ett användbart verktyg för att locka röster från de som inte är för mottagande och integration.

Dessutom följde europeiska institutioner samma linje, och deltog därmed i att förvandla icke-statliga organisationer till en slags syndabock, en punkt kring vilken man kan fokusera allmänhetens uppmärksamhet inom den vitt omdiskuterade immigrationsfrågan.

Det lättaste sättet att hantera ett stort antal människor som söker hjälp och skydd i Europa är, både från det italienska och det europeiska institutionella perspektivet, att lägga skulden på solidaritet – att anklaga icke-statliga organisationer för att "hjälpa för mycket," för att gå för nära Libyen, och för att rädda liv för att det finns ett ekonomiskt incitament.

Även om mediedebatten nu långsamt har lagt sig gör icke-statliga organisationer fortfarande motstånd mot regler de inte borde behöva följa, regler som avviker avsevärt från deras uttalade syfte att skydda organisationerna.

Så är fallet med den "uppförandekod" för icke-statliga organisationer som just nu diskuteras, och som många organisationer anser skulle utgöra ett allvarligt hinder för deras sök- och räddningsoperationer.

Vad säger egentligen lagen?

Vad som tydligt framgår av dessa fakta är det som är mest oroande för icke-statliga organisationer engagerade i att främja respekt för mänskliga rättigheter: människor influeras till extremt hög grad av media och tar inte själva reda på fakta. De söker inte efter sanningen.

I ett försök att lösa problemet beslutade sig CILD för att skapa ett lättillgängligt verktyg som förklarar faktan baserat på inget mindre än internationell lagstiftning: Hur fungerar egentligen sök- och räddningsoperationer? Varför behövs icke-statliga organisationer? Vilka lagar gäller i relation till deras arbete?

Dessa frågor måste besvaras med hjälp av värdefulla, pålitliga källor, lagar och internationella överenskommelser, inte med oberättigade anklagelser som blåsts upp av media.

För att skydda solidaritet, mänsklighet och de som är sant engagerade i att hjälpa andra: här kan du läsa CILD:s Dina rättigheter – solidaritet på havet, en guide till hur sök- och räddningsoperationer faktiskt går till, deras ursprung och motivationen för dem.