Bilder från Djungeln: flyktinglägret i Calais jämnas med marken

Bilder kan ofta förmedla berättelser när ord inte längre räcker till. Journalisten Sara Prestianni reste till Calais för att dokumentera vad som hände när flyktinglägret som kallades Djungeln jämnades med marken.

Fotografierna som togs under dagarna före det att lägret tömdes visar migranter som står i långa rader i väntan på att identifieras. Identifiering krävs för att man ska kunna besluta vilka personer som har rätt att stanna i Frankrike, vilka som måste deporteras till ett annat EU-land (såsom Italien), och vilka som måste skickas tillbaka till sina ursprungsländer.

Minderåriga separerades från vuxna och fördes till CIE-förläggningar, men vissa stängdes ute från sina härbärgen och tvingades sova på gatorna.

Migranter väntar på att med buss skeppas till migrantförläggningar över hela Frankrike. (Bild: Sara Prestianni)

En politisk manöver

"Utrensningen av lägret var ett drama som arrangerades specifikt inför valet år 2017. På plats fanns 700 journalister från hela världen," skriver Sara Prestianni.

I artikeln som Prestianni skrev för Open Migration förklarar hon att utrensningen i själva verket var en politisk manöver för att visa Frankrikes humanitära sida, samtidigt som man övertygade de högervridna väljarna om att gränsen mot England tömts.

Att rensa ut lägret i Calais var delvis en politisk manöver för att tillfredsställa de mest högervridna väljarna. (Bild: Sara Prestianni)

"Efter att ha spenderat bara några timmar i Djungeln inser man att det inte kommer vara många flyktingar som kan söka asyl i Frankrike," skriver Prestianni.

Faktum är att många av migranterna identifierades första gången i Italien, där man registrerade deras fingeravtryck, ibland med hjälp av våld och list. Bernard Cazeneuve, Frankrikes inrikesminister, har beslutat att upphäva Dublin III-avtalet; istället kommer prefekturerna själva att besluta hur avtalet ska användas.

Bränderna

Djungeln började brinna under natten den 25 oktober. Man vet inte vem som startade bränderna — kanske migranter som ville göra uppror, eller kanske personer som ville att lägret skulle försvinna så snabbt som möjligt. Efter bränderna kom bulldozer. Det kommer inte dröja länge förrän lägrets tio hektar har jämnats med marken fullständigt, och varje tecken på dess existens utplånats.

Bränder härjade i lägret samtidigt som det tömdes och stängdes. (Bild: Sara Prestianni)

"Men i Calais har 'djungler' förstörts och återuppbyggts under 20 års tid. Det kommer alltid att finnas sådana djungler, ändå tills dess att gränsen till England stängts," noterar Prestianni.

Det som finns kvar av lägret kommer snart att rensas bort med bulldozrar. (Bild: Sara Prestianni)

Jagad

Efter utrensningen började myndigheterna jaga efter migranter på gatorna i Calais. Samtliga papperslösa personer fördes omedelbart till identifieringscenter.

Under dagarna efter Calais skedde ytterligare utrensningar. En av av dessa var lägret nära tunnelbanestationen Stalingrad i Paris, där samma metoder användes som i Calais: migranter identifierades och fördes till anläggningar, lägret tömdes, och polisen gick ut på jakt. Paris prefektur har meddelat att man kommer att efterleva Dublin III-avtalet.