Bulgariska Helsingforskommittén under påtryckningar från landets högerextrema regeringsparti

Försök att upplösa Bulgariens största människorättsorganisation är det senaste i raden av EU-regeringars angrepp mot civilsamhället – och europeiska värden.

Förvräng fakta, kalla dem färgstarka namn, sälj desinformation till media, inför rättsligt tvivelaktiga bestämmelser för att stävja deras arbete – dessa är några av taktikerna som populister använder för att försöka så misstro om civilsamhället.

Och det är i full gång i Bulgarien. Koalitionspartiet vid makten, IMRO-Bulgariska nationella rörelsen, försöker nu upplösa Bulgariska Helsingforskommittén, den största och mest prestigefyllda människorättsorganisationen i landet och en av Liberties medlemmar. Det är det senaste oroväckande exemplet på en europeisk regering som försöker tysta civilsamhällets kritiska röster.

Politik och publicitet

IMRO, som leds av vice premiärminister Krasimir Karakachanov, anser att BHC och andra människorättsorganisationer är en onödig förargelse för regeringen och en skymf mot landet. Men partiets rådande försök att göra sig av med BHC tycks åtminstone delvis vara ett PR-trick med syfte att utnyttja medias nuvarande fokus på fallet om Paul "Jock" Palfreeman.

Palfreeman, som är en australiensisk medborgare, dömdes år 2009 för att ha mördat en bulgarisk student två år tidigare. Han dömdes till 20 år i fängelse, men har alltid hävdat sig vara oskyldig. Bulgariska Helsingforskommittén gav Palfreeman rättshjälp, först under hans försök att säkra laglig förflyttning till Australien för att kunna avtjäna sitt straff där, och senare för att få villkorlig frigivning i Bulgarien.

Den 19 september beviljades Palfreeman villkorlig frigivning av en panel bestående av tre domare från appellationsdomstolen i Sofia. Beslutet utlöste en motreaktion från nationalister och högerextrema partier, med IMRO bland de mest högröstade. Föga förvånande försöker partiet nu utnyttja uppmärksamheten i media genom att angripa organisationen som hjälpte säkra Palfreemans frigivning.

Den 8 oktober tillkännagav Bulgariens allmänna åklagare att han inte kommer att inleda avregistreringsförfaranden mot BHC. Men det var en kortlivad vinst. Så gott som omedelbart uppgav IMRO att man kommer att föra sin begäran direkt till domstol – vilket är en möjlighet under bulgarisk lagstiftning. De fortsatta hoten mot BHC ledde till ett internationellt ramaskri. 110 icke-statliga organisationer har uttryckt sin solidaritet med BHC.

Angrepp kan få ödesdigra konsekvenser

Detta är inte första gången IMRO har gått till angrepp mot BHC. År 2014 skrev partiet till Nationella intäktsbyrån (NRA) och krävde en granskning av organisationens finanser. Men revisionen uppdagade inga oegentligheter. År 2016 bad IMRO den allmänna åklagaren att väcka åtal mot BHC:s direktör, Krassimir Kanev, för "sabotage". Enligt IMRO handlade sabotaget i fråga om att Kanev verkat för starkare skydd av HBTQ-personers rättigheter i Bulgarien. Åklagaren avböjde begäran.

Även om IMRO:s rådande ansträngningar misslyckas kommer de fortfarande att göra skada. Varje offentligt angrepp mot en civilsamhällesorganisation stärker de falska anklagelserna mot dessa grupper. Och varje offentligt angrepp sår misstro mot dessa grupper hos allmänheten. Detta kan få ödesdigra konsekvenser, inklusive fysiskt våld mot människorättsaktivister – så som Kanev fick uppleva år 2016.

EU grundades på just de värden som civilsamhällesorganisationer varje dag arbetar för att skydda: demokrati, rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter, jämlikhet. Trots detta gör EU inte till närmelsevis tillräckligt för att skydda dem idag, när dessa värden allt oftare angrips av unionens egna medlemsregeringar. EU:s nya värdesfond, som kommer att erbjuda stöd till civilsamhällesorganisationer som verkar inom EU, bör få full finansiering och makt att skydda europeiska värden.

Vi på Liberties hoppas att sunt förnuft kommer att vinna över politisk manipulation, och att medborgare kommer att förstå att förbudet mot en prestigefylld människorättsorganisation i ett medlemsland inte bara utgör ett oacceptabelt angrepp mot just den gruppen, utan även mot våra europeiska värden.

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.