Antalet asylansökningar åter på samma nivå som före 2015

Antalet migranter som anländer till Europa har återgått till samma nivå som före år 2015, men högerextrema ledare använder fortfarande främlingsfientlig retorik för att främja sina intressen. Samtidigt bli resan för migranter och flyktingar allt farligare

Partier som profilerar sig som anti immigration är på uppgång i Europa (även om det ännu finns hopp för Europas liberaler). Högerextrema ledare fortsätter att använda berättelsen om "migrationskrisen" för att polarisera europeisk politik och främja sina främlingsfientliga intressen.

Samtidigt sjunker nu antalet migranter som anländer till Europa kraftigt. Enligt Eurostat registrerades fler än 1,3 miljoner asylansökningar inom EU under år 2015, jämfört med 704 600 år 2017. "Latest Asylum Trends", en rapport från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), slår fast att antalet migranter och flyktingar som sökt lyckan i EU under år 2018 endast uppgått till 406 000 (från januari till augusti), vilket motsvarar 15 procent färre ansökningar jämfört med samma period år 2017.

Antalet som anländer via havet har även det sjunkit avsevärt. Den mest påtagliga förändringen har skett i Italien: den 30 oktober 2018 hade man endast registrerat 22 031 anlända via havet, vilket motsvarar en minskning på 88 procent jämfört med samma period år 2017.

Resan blir allt farligare

Även om antalet anlända minskar, ökar andelen som drunknar längs vägen. FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) rapporterar ett dödsfall för varje 18 personer som anlänt mellan januari och juli i år, jämfört med ett dödsfall för varje 42 som anlände under år 2017.

Den nya italienska regeringens strikta policy om att blockera icke-statliga organisationers räddningsaktioner på havet hjälper inte. Men denna taktik, vars syfte är att avskräcka oregelbundna anländande, är inte effektiv visar en studie från Institutet för internationella policystudier (ISPI). ISPI förklarar att det minskade antalet anlända inte beror på att italienska myndigheter sätter käppar i hjulet för icke-statliga organisationers ansträngningar för att rädda liv så mycket som det beror på hemliga överenskommelser mellan Italien och libyska miliser, som hindrar människor från att avresa.

Dessutom tar människohandlare allt större risker då den libyska kustbevakningens övervakningsarbete har ökat. Bristen på säkra och lagliga vägar för flyktingar har mött kritik från UNHCR, som ber Europa att öka antalet platser för vidarebosättning och ta itu med hindren för familjeåterförening.

Fördelningen av tvångsförflyttade människor i världen

"Migrationskrisen" har dominerat europeisk politik och media sedan år 2015. Mindre ofta har man talat om fördelningen av flyktingar i världen. Av de 68,5 miljoner människor i världen som är tvångsförflyttade lever 85 procent i utvecklingsländer.

Inklusive palestinska flyktingar har antalet flyktingar i Jordanien nu nått tre miljoner, och överstiger därmed den totala flyktingbefolkningen inom den Europeiska unionen på 2,3 miljoner. För att sätta saker och ting i perspektiv: Jordanien har en befolkning på mindre än 10 miljoner människor, medan EU har en befolkning på 512 miljoner.

Det totala antalet registrerade flyktingar i Ungern var år 2017 så lågt som 5 641. Ändå har premiärminister Viktor Orbán använt hård främlingsfientlig retorik för att mobilisera sina väljare. Detta är ännu ett aktuellt exempel på hur demagogi hjälper politiker att vinna val.

Europeiska regeringar har "lyckats" med att minska antalet anländande genom överenskommelser med den turkiska regeringen och den av FN erkända regeringen i Tripoli, vilket lämnar tusentals flyktingar och migranter fast på grekiska öar eller, ännu värre, i förvarsenheter i Libyen, där de utsätts för tvångsarbete, utpressning och till och med tortyr och avrättning. Är det inte dags att vi fokuserar våra ansträngningar på att förbättra dessa människors liv?

English