RIS: Inga framsteg inom skydd av mänskliga rättigheter i Spanien år 2016

Rights International Spanien har publicerat sin årliga rapport om mänskliga rättigheter i Spanien, som visar på att regeringen inte gjorde några framsteg med att implementera nyckelskydd av mänskliga rättigheter trots stark kritik.
Tyvärr bekräftar rapporten för år 2016 att det inte har skett några framsteg inom skyddet av mänskliga rättigheter och statens efterrättelse till internationella skyldigheter.

Tvärtom har det här året sett en särskilt markant ökning i antalet fällande domar från Europadomstolen jämfört med tidigare år.

Dessa fördömanden är svar på kränkningar av olika typer av rättigheter, framförallt förbudet mot tortyr, yttrandefriheten och rätten till rättvis rättegång.

EU-domstolen har även utfärdat två relevanta beslut om grundläggande rättigheter: det ena om rätten till en rättvis rättegång och det andra om rätten till familjeliv.

Kritik från alla håll

Dessutom har 2016 präglats av en stark rapport från FN:s kommitté för avskaffandet av alla typer av rasdiskriminering, som belyser bristen av viktiga åtgärder och policy för att bekämpa rasism i Spanien.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har återigen uppmanat staten att avskaffa gruppförvisningar från Ceuta och Melilla och har kritiserat bristen av implementering av internationella standarder om framtvingade försvinnanden av offer för inbördeskriget och frankism.

Europarådets tortyrövervakningskommitté har utfärdat en rapport om Frontex utvisningsflighter, som också belyser viktiga tillkortakommanden.

Slutligen har flera europeiska organ kritiserat eroderingen av rättsväsendets oberoende i Spanien.

Rights International Spaniens årliga rapport år 2016 finns tillgänglig här.