Senaste attacken mot polsk HBTQ-grupp kastar ljus över regeringens passivitet

Juniattacken mot Stonewall-gruppen är den senaste i raden av angrepp mot civilsamhällesorganisationer som arbetar för att främja HBTQ-rättigheter. Det är dags för regeringen att axla sitt ansvar och skydda dessa grupper från våld i framtiden.
Stonewall Group, en välgörenhetsorganisation i Poznán, attackerades av okända gärningsmän som vandaliserade deras kontor och stal två flaggor från deras fönster.

Helsinki Foundation for Human Rights har skriftligen bett den regionala åklagarens ämbete i Poznán att övervaka fallet och dess rättegångsförfarande. Stiftelsen kontaktade även regeringens befullmäktigade för civilsamhället och likabehandling, och betonade att regeringen bör agera för att förhindra ytterligare attacker mot icke-statliga organisationer.

Attacker mot icke-statliga organisationer

Välgörenhetsorganisationen Stonewall Group arbetar med HBTQ-frågor. Organisationens huvudkontor fick inbrott i mitten av juni. Kontoret vandaliserades, men de enda föremål som anmäldes stulna var två regnbågsflaggor upphängda i lokalens fönster.

Gärningsmännen plundrade Stonewall-gruppens kontor i Poznán och stal två regnbågsflaggor som hängde i deras fönster. (Bild: Grupa Stonewall/Facebook)

Gruppens aktivister säger att det var en homofobisk incident. Liknande attacker har tidigare skett mot andra organisationer, inklusive Campaign Against Homophobia och Lambda Associations avdelningskontor i Warszawa. Vid dessa händelser krossades fönster och stötande meddelanden målades på de icke-statliga organisationernas dörrar.

"Som Europadomstolen påpekar i sin rättspraxis är diskriminering på grund av sexuell läggning lika oroväckande som på grund av ras, etniskt ursprung eller hudfärg. Därför bör offentliga myndigheter svara på fall av hatbrott som motiveras av homofobiska faktorer med samma angelägenhet," står det i HFHR:s brev till den regionala åklagaren i Poznán.

Kommer regeringen göra något?

HFHR har uttryckt sin oro över de upprepade attackerna mot civilsamhällesgrupper som av omständigheterna att döma drivs på av fördomar och intolerans.

I brevet till regeringens befullmäktigade för civilsamhället och likabehandling frågade HFHR rakt ut vad regeringens planer är för att förhindra ytterligare attacker mot icke-statliga organisationer.