Italienska icke-statliga organisationer går samman för att stoppa påtvingat återvändande av flyktingar

Två italienska icke-statliga organisationer - Amnesty Italien och ASGI - söker rättvisa för flyktingarna som den italienska regeringen tvingade att återvända till Libyen, där de fängslades och utsattes för misshandel.
Amnesty International i Italien och ASGI har gått samman för att söka rättvisa i ett fall av påtvingat återvändande av migranter. Organisationerna försöker att göra det bästa av situationen genom att säkerställa att de drabbade kompenseras med humanitära visum.

Fallet som kritiserats av de icke-statliga organisationerna gäller 89 migranter, inklusive 75 eritreaner, som deporterades tillbaka till Libyen från Italien år 2009.

Mellan 2009 och 2010 var det italiensk praxis att fånga upp, gripa och omedelbart skicka tillbaka migranter från Libyen som försökte ta sig till den italienska kusten - och som därmed inte fick möjlighet att ansöka om asyl.

När de deporterades tillbaka till Libyen fängslades de asylsökande och utsattes för månader av misshandel. Några av de lyckades till slut fly och nådde Europa; andra hade inte samma tur.

Europadomstolen fördömde Italiens handlande, men inget gjordes för de asylsökande som fortfarande är i fara. Därför har Amnesty International och ASGI lämnat in en ansökan till den civila domstolen i Rom i hopp om att erhålla 14 humanitära visum för offren för påtvingat återvändande.

År 2009 deporterade Italien 89 migrants, varav 75 var eritreaner, tillbaka till Libyen, där fängslades och misshandlades. (Bild: Tony Gentile - Reuters)

Ett prejudikat

Utöver att erhålla humanitära visum för offren är målet med fallet att blottlägga den fruktansvärda verkligheten om påtvingat återvändande, och att skapa ett prejudikat för det rättsliga beviljandet av humanitära visum till asylsökande.

Samtidigt hoppas de två organisationerna belysa liknande farhågor angående flyktingarnas trygghet i så kallade tredje länder. Det här gäller särskilt Turkiet, som tillsammans med EU nyligen nått en överenskommelse som i praktiken tillåter massdeportering.

Asylsökande får inte tvingas tillbaka och nekas sin rätt att söka skydd, utan bör istället erbjudas en laglig väg till trygghet.