De där självkörande bilarna – fattar de verkligen rätt beslut?

Som du kanske redan vet pågår det ett antal olika diskussioner om etiska frågor kring artificiell intelligens – på statlig nivå såväl som inom industrin, akademin och i media.

Har du aldrig hört talas om den artificiella intelligensens etik? Jo, det har du. Jag kan slå vad om att du läst minst två artiklar under år 2019 om de beslut som självkörande bilar måste kunna fatta. Bör de alltid sätta förarens och passagerarnas liv före gångtrafikanternas? Bör de kunna förutsäga antalet döda i alla möjliga scenarier och välja det med minst antal dödsfall? Men tänk om en av gångtrafikanterna är en mamma med ett nyfött barn? Tänk om en av passagerarna är en läkare nära inpå genombrottet i sin nobelprisvärda forskning om hjärntumörer?

Professionella etiker är involverade i en hätsk debatt om de beslut som sådana bilar måste fatta. Och visst är det en enormt intressant debatt. Jag vill absolut inte antyda att du inte bör följa den med stort intresse. Däremot vill jag föreslå att vi bör uppmana våra regeringar att applicera de minimistandarder vi redan enats om och använda de mänskliga rättigheterna till att skydda oss från teknologins potentiellt farliga konsekvenser – innan vi försöker sätta oss in i varje intrikat detalj som biltillverkaren måste ha i åtanke.

Självkörande bilar är ännu inte en del av vår vardag, men det finns det annat som är. Till exempel arbetar min kollega Eva Simon just nu med den europeiska bestämmelsen om uppladdningsfilter (du vet de där som kan komma att utrota memes). Inom den kommande månaden kommer hon och jag att erbjuda ett antal artiklar om farorna med artificiell intelligens och hur automatiserat beslutsfattande kan komma att påverka – eller redan påverkar – våra liv.

Obs. Jag skulle nog valt cancerforskarens liv. Håller du inte med? Håll fast vid dina åsikter, det kommer att finnas möjlighet att diskutera dessa frågor på sociala medier.