85 000 skriver under namninsamling för en humanare immigrationsrätt i Italien

Under sex månaders tid har aktivister samlat in 85 000 underskrifter till stöd för en ny immigrationslagstiftning. Signaturerna har lämnats över till parlamentet för att sätta press på politiker att ställa sig bakom ett humanare system.

85 000 signaturer

Kampanjen "Ero straniero – L’umanità che fa bene" (Jag var en utlänning – mänskligheten som gör gott) har samlat in fler än 85 000 underskrifter – långt över de 50 000 som krävs – till stöd för en ny immigrationslagstiftning. Signaturerna lämnades över till deputeradekammaren fredagen den 27 oktober.

Kampanjen för signaturer drevs av Radicali Italiani och Emma Bonino, Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani”, ACLI, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CNCA, A Buon Diritto, och Italian Coalition for Civil Liberties and Rights. Dessutom hade den stöd från många borgmästare och andra icke-vinstdrivande organisationer.

Förslaget

Klockan 11.30 på morgonen den 27 oktober samlades flera representanter från civilsamhället och politiska partier på torget framför parlamentet för att lämna över underskrifterna, samt för att fira och kommentera på kampanjens framgång. Aktivisterna Emma Bonino, Luigi Manconi, Igiaba Scego och Patrizio Gonnella, bland andra, uttryckte sin tacksamhet till de många frivilliga som arbetat för att samla in underskrifterna.

Förslaget innefattar bland annat möjligheten att på laglig väg komma till Italien med ett tillfälligt arbetstillstånd, möjligheter för icke-medborgare med koppling till Italien att skaffa uppehållstillstånd, åtgärder för social och yrkesmässig integrering av asylsökande och flyktingar, avskaffandet av brottet olovlig inresa, samt andra reformer av systemet för mottagande.

Kommentarer

För att summera signaturkampanjens framgång gick förespråkarna ut med ett uttalande: "Det är ett fantastiskt resultat som vi nått tack vare de hundratals aktivister och frivilligarbetare som har spenderat de senaste månaderna på de italienska gatorna och torgen för att samla underskrifter. Det rådande politiska klimatet domineras av rädsla och demagogi, så vi tog inte kampanjens resultat för givet."

Kampanjens framgång visar att det finns ett annat Italien, ett Italien som inte präglas av rädsla för utlänningar, som inte överlämnar sig till byggandet av murar, och som anser att den rådande immigrationslagstiftningen, Boss-Fini, kan förbättras. Det är ett Italien som anser att laglighet och mänsklighet kan samexistera under samma lagar.